Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 Grunt Davida Školnýho

f 301a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 138 nadepsaný David Školný má grunth svůj od Elišky, vdovy po n(ebožtíku) Lazárkovým synu Alexandrovi pozuostalej, za summu 130 zl. Na kterejž jest do letha 94 vyplnil 50 zl a zadržel i s tímž lítem 94 50 zl a tak ještě mimo ty zadržalé od letha 95 při Vánocích rok po roku po 10 zl dopláceti zuostává 30 zl. Ta summa náleží obci městské strážnicské na rathauz. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Abraham Holomek, Abraham Polák, Baroch Hasa Žida zeť a Izrael Aronů zeť, Izák Polák S R S A N.
Jakož jest David Školný obci městské peněz purgkrechtních do letha 94 zadržel 50 zl, i nemaje jich odkud vzíti k snažné žádosti a k prozbě jeho, tolikéž i na přímluvu dobrých lidí pan Jan Šponar jemu jich čekati poručil, a to na takovej spůsob: Hned při zápisu téhož posudku letha 94 položil 10 zl a ostatek jakž zadržalé, tak také i ty peníze, kteréž ještě z téhož gruntu, to jest 70 zl, dopláceti má, ty má pořadně po 10 zl od letha 95 při Vánocích pokládati.
Letha 95 položil David Školný za grunth svůj peněz purgkrecht(ních) obci městské 10 zl.
Letha 96 položil David Školný obci městské 8 zl.
f 301b
Letha 1597 ten grunth napřed psaný prodán Lazarovi Židu v té summě, což David Školný za něj dopláceti měl, summy jmenovitě 52 zl. Místo závdanku položil obci městské peněz purgkrecht(ních) 6 zl a ostatek platiti má od letha 98 pořadně po 6 zl až do vyplnění summy ut sup(ra). Rukojmě za placení (a) opravu gruntu Markus kněz Žid, Jelen Izrahelů, Izák Mojžíše Cadrmona, Abraham masař S.R.S.N.
Leta 1598 položil Lazar Žid za grunt svůj peněz skoupených obci městské 6 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Lazar Žid za grunt obci městské 6 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Lazar Hluchého Žida zeť prodal grunt ut s(upr)a Markusovi synu provazníkovému za summu 75 zl. Závdanku jemu dal 15 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lazar Pinkusů, Viktorin knězů syn S.R.S.A.N.
f 302a
Téhož letha a za purgkmistra ut s(upr)a položil Markus syn provazníků za grunt obci městské 6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Markus syn provazníků za grunt obci městské 3 ½ zl.
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Markus syn provazníků za g(runt) obci městské 3 zl.

Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberskýho položil Markus syn provazníků za g(runt) obci městské 4 zl.
Puštěn tento podsedek na placení po 3 zl.
Letha 1613 za purg(mistra) Bartholoměje Šlechty položil Markus Žid dvojích peněz po 3 zl obci městské 6 zl.

Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Markus provazník Žid prodal ten grunt pustý, od vpádu nestavený, Martinovi Molkerusovi tesaři za summu 18 zl bez závdanku, platiti jej má počna leta 1616 po 3 zl. Na tom gruntě náleží obci městské 11 zl 15 gr. Odevzdán Martinovi za volný a svobodný u přítomnosti obou stran. Rukojmě za stavení, opravu a povinnosti všelijaké Jan Drahotouský, Florián Fitule, Martin Rohatecký a Václav Drahokoupil S.R.S.N.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Molker tesař nespravě nic na tom požáru prodal jej zase Janovi Kavoňovi za 18 zl bez závdanku, platiti jej má podle zápisu předešlého. Rukojmě Daniel Štefanů a Mikuláš Mléčko S R S N. Ac(tum) v pátek 15.dne máje leta ut s(upr)a.

Leta 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského po smrti Jana Kavoně manželka jeho vzala sobě za muže Matěje Pardubského a on prodal ten grunt Tomášovi Křenovskýmu za
18 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1617 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Pardubský a Jakub Huk S R S N.
Leta 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš Křenovský položil za ten grunt obci městské peněz prvních
3 zl.
Pustý
f 302b
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Izák Malý masař ujal se požáru svrchu psaného a jej vystavěl, na kterémžto jest k obci městské k doplacení 8 zl 15 gr. Takové povinen bude splatiti ročně po 1 zlm a tak toliko v tej sumě jemu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Izák kantor a David sklenář S R S a N R. Actum ten čtvrtek po s(vat)é Dorotě letha ut s(upra).