Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Filipova

f 233a

K tomu statku jest manželka jeho Dorotha.
Náleží jí spravedlnosti toto:
Podsedek zaplacený za 20 zl.
Achtel vinohradu v Kněhnici za 30 zl.
Summa 50 zl.
Z toho se zaplatiti má dluhův toto:
Panu Janovi Skřičkovskému 4 zl.
Zůstává čistého statku 46 zl.

Ten statek přijala Dorota manželka jeho, neb děti i manžela svého životem svým přečekala a dluhy zaplatiti povinna bude.