Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Lopašovských

f 310a

K tomu statku jest nápadníků 2, Brída, Dorota, sestry jeho vlastní.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na čtvrti achtelu vinohradu v Fryzáku Martina Sedala zaplacených 22 zl. Placením po 2 zl až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Mathyáše Havelkových vyplatí 8 zl.
Chmelinec za svodnicí i se 2 rúbaničkami zaplacený za
30 zl.
Dluhu na panu Čačkovi peněz hotových půjčených 25 zl.
Kráva 1 za 4 zl.
Tele 1 za 2 zl.
Včely 10 po 10 gr za 3 zl 10 gr.
V statku n[ebožtíka] Martina Lopašovského dílu nedobraného i nápadu po mateři a Janovi 51 zl 16 gr 2 den.
Summa statku 137 zl 26 gr 2 den.

Martin Sedal ujal na díl Brídy manželky své čtvrt achtele vinohradu v Fryzáku a na něm sobě srazil zaplacených 22 zl.
Tele 1 přijal ve 2 zl.
Včely 5 po 10 gr za 1 zl 20 gr.
Peněz hotových od paní Čačkovej 17 zl 15 gr.
Summa toho 43 zl 5 gr.
f 310b
Zůstává se jemu ještě dodati 25 zl 23 gr 1 den.

Jan Šímův na díl Doroty manželky své ujal chmelinec se 2 rúbanicemi ve 30 zl.
Včely 5 po 10 gr 1 zl 20 gr.
Peněz hotových od paní Čačkové 7 zl 15 gr.
Summa toho 43 zl 5 gr.
Zůstává se jemu dodati na díl jeho 25 zl 23 gr 1 den.

Jakož se Běta, dcera n[ebožtíka] Jana Švirgy, na tento statek natahovala, chtíce míti díl po Dorotě, manželce Ondrovej, sestře její, o to se přátelsky srovnali tak, že Brída a Dorota, sestry Ondrovy, vydaly jí kožich oděvací, letnici tenkou, obrus tenký, podušku a duchnu a ona to za ten nápad od nich přijala a nyní i na časy budoucí na nic více se na ně potahovati nechce.
NB. Ty všeckny věci přijala k sobě k opatrování Dorota Filipových ze Lhoty Tvarožné, tetka Alžběty ut s[upr]a, a má jí toho do zrostu jejího dochovati a potom vydati.

Z té smlouvy vejš psané zchází za tou příčinou, že Běta dotčená, Jana Švirgy dcera, jsouce toho času, když se táž smlouva spisovala, věku nedospělého a toliko okolo 8 leth stáří byla, neměla té moci takové anebo jiné smlouvy činiti. Pročež za ten kožich oděvací, letnici, obrus, podušku a duchnu dáno jest Brídě a Dorotě, sestrám neb[ožtíka] Ondry Lopašovského, z dílu Bětiného 25 zl. A tak táž Brída a Dorota tu v tom statku nic míti nebudou a ten všecken vejš psaný statek Bětě, dceři neb[ožtíka] Jana Švirgy, náležeti bude. Stalo se letha Páně 1615 za ouřadníka toho času p[ana] Thobiáše Purgkrábka.
Cožkoliv do statku tohoto za věci napřed psané platiti se mělo, to se všecko do statku neb[ožtíka] Jana Švirgy platiti má a tam vypisuje.