Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hynka

f 209

Zůstalo po něm sirotků 7, Dorota, Mikuláš, Běta, Zuzanna, Martin, Anna, Lida a Margeta mateř jejich osmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 27 zaplacený se třema čtvrtmi roli, s loukami k němu příslušejícími, koní čtvero, krávy 2, ovec 8, svinského 5 v summě 150 zl.
Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplaceného za 50 zl.
Více půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplaceného za 50 zl.
Kráva mimo ty k gruntu přidaný 1 za 6 zl.
Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacené[ho] za 45 zl.
Včel zůstalo po něm 31 oulů, šacované po 1 zl učiní 31 zl.
Ovec 7 za 3 zl.
Macek Gybal povinen 1 zl.
Václav Klimšů dlužen 1 zl.
Summa statku za 342 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Václavovi Hustýmu zůstalého dluhu 4 zl.
Václavovi Vašíčkových 1 dukát za 2 zl 12 kr 6 den a 1 tolar za 1 zl 20 kr, učiní toho dluhu 3 zl 12 gr 6 den.
Na kostel strážnický poručených 4 zl.
Na špitál strážnický 2 zl.
Na kostel kněždubský poručených 2 zl.
Obci lhotské dluhu což zůstal 3 zl.
Davidovi Židu strejci Holomkovému 15 gr 3 den.
Summa dluhu 18 zl 28 gr 2 den.
Po zaplacení dluhu zůstává statku čistého za 317 zl 1 gr 5 den. Dělíc to na 8 dílů, dostane se každému po 40 zl 10 gr 5 den.
f 209
Toto Margeta matka těch sirotků přijala:
Grunt se třemi čtvrtmi roli, s loukami k němu náležejícími, koňskéh[o] čtvero, krávy 2, ovec 8, svinského patero v summě 150 zl.
Půl achtele vinohradu v Šumbercích, kterýž míval Holomek Žid v summě 50 zl.
Včely 3 za 3 zl.
Summa což Margeta matka těch sirotků přijímá 203 zl. Sráží sobě dílu svého z toho ze všeho za 40 zl 10 gr 5 den. Zůstane doplatiti sirotkům 162 zl 19 gr 2 den.

Platiti má takto:
Za grunt a roli i jiné příslušenství od letha 1617 po 4 zl.
Za vinohrad podle ourody od téhož letha po 2 zl.

Dorota přijala z toho statku půl achtele vinohradu v Šumbercích v summě 45 zl.
Krávu jednu přijala za 6 zl.
Včely čtvery za 4 zl.
Summa 55 zl. Sráží sobě dílu svého 40 zl 10 gr 5 den, zůstává platiti sirotkům 14 zl 19 gr 2 den. Platiti má ročně po 2 zl.
f 210
Mikuláš přijal na díl svůj půl achtele vinohradu za 50 zl.
Včely 4 za 4 zl.
Summa což přijímá 54 zl. Sráží sobě dílu svého 40 zl 10 gr 5 den, dostane se jemu doplatiti jiným sirotkům
13 zl 19 gr 2 den.
Toho vinohradu Margeta mateř má užívati a na Mikuláše šatky jednati, do vůle vrchnosti za vinohrad peníze pokládati.

Na sirotky a na zaplacení dluhů toto se zanechává:
Včel oulů 20, každý po 1 zl – 20 zl.
Volky 2 za 5 zl.
Ovec mladých 7 za 3 zl.
Dluhu na Gybalovi 1 zl.
Dluhu na Václavovi Klimšovém 1 zl.
Na gruntě a na vinohradě jakž napřed i za převzatý statek zůstává 190 zl 27 gr 6 den.

Příjem a vydání:
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Filipů položil za grunt peněz ročních 4 zl.
Více od něho přijato za vinohrad v Šumberku 2 zl. Ty sou vydané na zaplacení dluhu.
Od Václava Vašíčkového za vinohrad v Šumbercích 2 zl.
Za 2 volky a ovec 7 prodaných přijato 11 zl.
Od Gybala dluhu přijato 1 zl.
Za 20 oulů včel ku potřebě JM Páně prodaných 20 zl.
f 210
Vydání:
Václavovi Hustému dluhu zaplaceno 4 zl.
Václavovi Vašíčkových též dluhu zaplaceno 3 zl 12 gr 6 den.
Na kostel strážnický poručených 4 zl.
Na špitál strážnický poručených 2 zl.
Na kostel kněždubský poručených zaplaceno 2 zl.
Obci lhotské dluhu zaplaceno 3 zl.
Danielovi strejci Holomkovému zaplaceno 15 gr 3 den.

Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Filipového za g[runt] 4 zl. Ty jsou vydány Blažkovi a Tomášovi na chování sir[otků], totiž na Anku a Lidu.