Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Hřívové[ho]

f 234a

K tomu statku jest 1 sirotek Anna a Kateřina mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Požár, na něm zaplaceného 39 zl. Ty se škodují.
Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 40 zl.
Summa ut s[upr]a.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 20 zl.

Kateřina vdova ukoupila vinohrad v Beraní hoře ve 40 zl, srazila sobě dílu svého 20 zl. Zůstává dopláceti sirotku
20 zl, placením po 3 zl od letha 1606. Rukojmě Martin Menšíků, Jan Sovků S.R.S.A N.

Anna sirotek zemřel a dílu po sobě zanechal 20 zl. Ta spravedlnost připadla na Kateřinu mateř její, poněvadž umřela prve nežli se matka její vdala. A tak dotčená Kateřina má Beraní horu zaplacenou.