Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

96 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Honzového

f 235a

K tomu statku jsou sirotci 2, Ondra, Jan a Kateřina macocha třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Požár 16 zaplacený za 50 zl.
Půl achtele vinohradu v Fryzácích z boudou a presem zaplacený za 100 zl.
Roubanička travná v Boří za 6 zl.
Včely troje ze včelínem za 3 zl.
Rži 3 měřice po 12 gr - 1 zl 6 gr.
Pšenice 10 měřic po 15 gr – 5 zl.
Peněz hotových 53 zl 8 gr.
Za klisnu prodanou Janošovi 10 zl.
Summa 228 zl 14 gr.
Z toho se zaplatiti má dluhův:
Salašné[mu] dluhu 52 zl.
Balcarovi 8 zl 15 gr.
Od sklepu a za dolevky 1 zl 18 gr.
Summa 62 zl 3 gr.
Zůstalo čistého statku mimo dluhy zaplacení 166 zl 11 gr. Dělíc to na 3 díly, přijde každému na díl jeho 55 zl 13 gr 4 ½ den.

Ondra sirotek ujal na díl svůj požár v 50 zl.
Vinohrad v Frejzáku za 100 zl.
Roubanici za 6 zl.
Rži a žita za 6 zl 6 gr.
f 235b
Peněz hotových 11 zl.
Včelín ze včelami za 3 zl.
S toho sobě srazil dílu svého 55 zl 13 gr 4 ½ den. Zůstává dopláceti ještě mimo to 120 zl 22 gr 2 ½ den, placením po
6 zl. Rukojmě Jan Řitka, Jan Matušků, Vašek Poslů, Vaněk Vlachovský S.R.S.A N.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Kachníka přijato peněz hotových
53 zl 8 gr.
Též přijato od Janoše za klisnu 10 zl.
Od Jíry Pernikáře závdanku za vinohrad 6 zl.
Z toho dáno Ondrovi na díl jeho 11 zl.
Balcarovi dluhu 8 zl 15 gr.
Salašné[mu] dluhu 48 zl 5 gr.
Od sklepu a na dolevky 1 zl 18 gr.
Přijato za rýž a žito prodané 5 zl.
Peněz hotových přijato 11 zl.
Děvce za službu dáno 5 zl.
Z dílu Ondrového dáno Jírovi Vávrových za dluh 2 zl.
Více dáno Ondrovi na díl jeho včely za 3 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Vávrového za grunt 2 zl.
Od Jíry Pernikáře za vinohrad přijato 5 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Vávrového za g[runt] 3 zl. Janovi vydány sou ty 3 R na díl jeho.
f 236a
NB. Kateřina macocha zemřela a dílu svého po sobě jest zanechala sumy 55 zl 13 gr 4 ½ den. Ta spravedlnost její připadla na Bětu Rojíčkovu do Bzence, sestru její vlastní.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry Vávrového za grunt a statek 3 zl. Ty přijal Rojíček do Bzence nápadu po Kateřině macoše a sestře manželky jeho.
Ondra umřel a díl jeho připadl na Jana bratra jeho. A tak ten Jan bude mít všecké spravedlnosti své mimo prvnější vyzdvižení 107 zl 26 gr.
Od Jíry Pernikáře přijato za vinohrad 5 zl. Ty sou vydány Rojíčkovi do Bzence.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry Vávrového za g[runt] 3 zl. Ty přijala Rojíčkova do Bzence.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry Vávrového za grunt 3 zl. Přijal je Rojíček do Bzence.
Jakož náleželo Janovi Rojkovi na gruntě Vávrového Jíry sumy 7 zl 20 gr, ty jest též Jan Rojek Jírovi Vávrový[mu] prodal za hotových 1 zl 13 ½ gr. A tak na tom gruntě nic nemá.
Od Jíry Pernikáře přijato lonských a letoších peněz za vinohrad 5 zl. Ty přijal Jíra Rojíček do Bzence.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a od Jana Vávrového za grunt 2 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Jakož náleželo Janovi sirotku dílu jeho nedobraného i po Ondrovi, bratru jeho zemřelým, sumy všecké 89 zl 27 gr 2 den, ta spravedlnost, že ze dvoru panského podvakráte ušel, jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena. Z níž poraženo z dluhu panského což bylo 6 zl, ostatek po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
f 236b
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana Pernikáře za vinohrad na místě Jíry Pernikáře 5 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Vávrového za g[runt] 2 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Od Jana Pernikáře přijato za Fryzák 5 zl. Lonských za rok 1613 položených přijala 5 zl Běta Rojíčkova ze Bzence a letoších též jí dáno 5 zl.
Letha 1615 od Jíry Vávrového, toho času fojta radějovského, přijato za g[runt] 2 zl.
Téhož letha přijato od Jana Pernikáříka[!] za vinohrad Fryzák 2 zl 15 gr.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového přijato za grunt od Jíry Vávrového 2 zl.

Od Jana Havránka pernikáře za vinohrad ve Fryzáku přijato peněz ročních 5 zl.
Z těch vydáno Bětě Rojíčkové, kteréž manžel její přijal
2 zl a k ruce JM Páně obráceno po s[irotku] zběhlém 5 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry Vávrového za grunt přijato peněz ročních 2 zl.
Jiřík Pernikář maje na tom vinohradě v Fryzáku zaplaceného 26 R, ty jest prodal Janovi pernikářovi Havránkovi na tom vinohradě na hotových 6 zl. A tak tu Jiřík Pernikář nic nemá a Janovi se za položení vypisuje.
Téhož letha Jan Havránek pernikář položil za vinohrad 5 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry Vávrového za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně po s[irotcích] zběhlých.
Od Jana Havránka pernikáře za vinohrad ve Fryzáku 5 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.