Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

97 Gr(unt) Leva, Jozefa Čechového zetě

f 309a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch skoupenejch v kůži červené v listu 104 nadepsaný Lev drží grunth od Jozefa zlatníka vyfrejmarčený, kterejž jest byl za summu 120 zl koupenej. Na kterejž jest do letha 94 i s tím, což jest ten Jozef zlatník na něm zaplaceného, tomu Lvovi pustil, ten Lev všeho vyplatil 56 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 8 zl obci městské strážnicské na rathauz dopláceti zuostává 64 zl. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Izrael Aronů zeť, Izák Polák S R S A N R.
Letha 1595 položil Lev Jozefa Čecha zeť peněz purgkrechtních obci městské 8 zl.
Letha 96 položila Leva Jozefa Čechového zetě manželka obci městské 4 zl.
Letha 1597 položila Leva Jozefa Čechového zet(ě) peněz obci městské 6 zl.
Leta 1598 položila Levova Jozefa Čechového za grunt peněz obci městské 6 zl. Act(um) za purgmistra Matyáše Prahenusa.
f 309b
Leta 99 za rychtáře Bartoše Šlechty Mojžíš Čech učinil frejmark na místě Levové neboštíka Čecha Žida, manželky své, na podsedek napřed psaný s Felipem Židem a to takový, že týž Felip Žid dal cehauzek svůj zaplacený a 40 zl hotových jemu k tomu přidal týmuž Mojžíšovi Čechovi a ostatek, což se za ten podsedek dopláceti zůstává, totiž obci městské summy 40 zl, bude povinen ten Felip Žid placení(m) od leta 99 po 8 zl dopláceti. Odevzdali sobě z obou stran za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské Jakub Elištčin Žid, Mojžíš Čech Žid, Abraham Pinkusčin syn S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Leta ut s(upr)a Felip Žid položil za podsedek svrchu psaný obci městské peněz koupených za purgmistra Tomáše Grausa 8 zl.
Lipman zlatník přiznal před purgmistrem na rathauze, že jest povinen Felipovi Židu na pomoc placení tohoto podsedka leta 1602 10 zl položiti.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Felip Žid obci městské za podsedek 8 zl.
Leta 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Felip Žid obci městské 6 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Felip Žid obci městské 6 zl.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Felip Žid za g(runt) obci městské 8 zl.

f 310a
Letha Páně 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Johanka Židovka prodala grunt svůj již postavený vedli Jeho (Mil)osti Pána dvoru Aronovi Židu za summu 100 zl hotových. A tak ten grunt Aron zouplna zaplatil a žádnýmu zaň nic dlužen není. Johanka pak Židovka vymínila sobě, aby u něho byla v hoferství pět leth pořad zběhlých, nejsouce jemu od týhož hoferství ničímž povinna, avšak nechtěl-li by ji u sebe míti, tehdy za každý rok povinen bude Johance dáti po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný a žádnému v ničemž nezávadný. Za povinnosti Jeho (Mil)osti Páně rukojmě David Polák, co má Holomkovu dceru. Stalo se letha ut sup(ra).

Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Aron Polák Žid prodal grunth svrchu psaný Abrahamovi Prostějovský(mu) Židu za summu 90 zl peněz hotových a tak má zouplna (a) docela zaplacenej. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk(ojmě) za opravu a povinnosti panskej i obecní David Polák Holomků zeť, Aron Polák, Baroch Abrahamčin zeť S.R.S.N.

Pustý

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Abraham Prostějovský majíce tento grunt zouplna zaplacený podstavil jej Izákovi Čaštínskému v summě 72 zl. Po smrti pak téhož Abrahama Prostějovského nevidouce odkud takového svého dluhu dosáhnouti, ujal se jest zase to(ho) gruntu v týž summě jmenovaných 72 zl. A tak Izák Čaščínský má takový grunt zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské i obecní Šalomoun syn Jelenů a Alexander masař S R S a N.

NB. Tato odevzdávka náleží k grunthu následujícímu 98.
A tento pustý grunth leta 1628 jest k ruce Jeho (Mil)osti Páně obrácen, na kterémž místě palírně ustavena jest.