Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

97 S[irotci] n[ebožtíka] Janoše Rezkového

f 237a

K tomu statku jest sirotků 5, Tomáš, Zuzanna, Kateřina, Barbora, Jan a Kateřina mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Podsedek zaplacený za 40 zl.
Čtyri kusy vinohradu podle sebe ležící v Telecí hoře a se dvěma boudami a presy i káděmi zaplacený za 240 zl.
Čtvrt roli činžová na Strážnicku zaplacená za 80 zl.
Půl achtele vinohradu v Husí hoře z půl búdú a půl presem za 80 zl.
Roubanice orací pod Veselou za 15 zl.
Roubanice orací na Kotrčce za 4 zl.
Roubanice orací v Třešňovci za 6 zl.
Poloufodří vína prodáno Matyášovi Prahenusovi za 58 zl.
Peněz hotových našlo se 34 zl 25 gr.
Klisna jedna za 10 zl.
Kráva jedna za 5 zl. Summa 572 zl 25 gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Šalašovi za klisnu 7 zl.
Vokáčovi za obuv 2 zl 15 gr.
Starším dluhu 28 gr.
Vděkové dluhu 16 gr.
Vlasákovi za sůl 13 gr.
f 237b
Za 200 šindele 24 gr.
Za dolevky do vína 5 gr 1 den.
Od ušití šatův k smrti 10 gr.
Summa 12 zl 18 gr 1 den.
Zůstává čistého statku 560 zl 6 gr 6 den. Dělíc to na 6 dílů, přijde na každého po 93 zl 11 gr 1 den.

Kateřina vdova přijala na svůj díl toto:
Podsedek v 40 zl.
Čtvrt roli na Strážnicku v 80 zl.
Roubanici pod Veselou v 15 zl.
Vinohradu 2 kusy z boudou v Telecinku za 120 zl.
Klisnu za 10 zl.
Summa 265 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 93 zl 11 gr 1 den. Zůstává jí dopláceti mimo díl svůj ještě 171 zl 18 gr 6 den, placením po 10 zl od letha 1606. Rukoj[mě] Ondra Hulů, Jan Michalů, Václav Michalů, Vaněk Vlachovský S R S A N.

Tomáš přijal na svůj díl:
Půl achtele vinohradu v Husí hoře z půl boudou a půl presem za 80 zl.
Roubanici na Kotrčce za 4 zl.
Roubanici v Třešňovci za 6 zl. Summa 90 zl.

Zůstává se jemu dodati 3 zl 11 gr 1 den.
f 238a
Kateřině a Janovi zanechává se jim 2 kusy vinohradu v Telecí hoře z boudou a presem za 120 zl. Zůstává se jim dodati ještě na díl jejich 66 zl 22 gr 2 den.
Těch vinohradů užívati má: Kateřininého Kateřina vdova a Janového Tomáš, bratr jeho, do zrostu jejich.

Barboře zůstalo dílu jejího 93 zl 11 gr 1 den.
Zuzanně dílu jejího tolikéž 93 zl 11 gr 1 den.

Suržice zůstalo 36 m[ěřic], přijde na každého po
6 m[ěřicích]. Tím se obilím rozdělili.

Příjem a vydání:
Letha 1606 peněz hotových přijato 34 zl 25 gr.
Z toho zaplaceno dluhu 12 zl 18 gr 1 den.
Tomášovi dodáno dílu jeho 3 zl 5 gr 2 den.
Z dílu Kateřininého a Janového dáno písaři a ouřadu 3 zl 13 gr 5 den.
Z dílu Kateřininého a Zuzanniného 1 zl 17 gr 6 den.
Dáno písaři od rozdílu po 4 gr.
Zuzanně dáno na díl její 2 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka z dílu Zuzanniného dáno do statku Jana Vyšaty 2 zl.
Zuzanně dáno na díl její 22 zl.
Zuzanně na díl její dáno 10 zl.
Od Matyáše Prahenusa za polufodří vína jemu prodaného přijato 58 zl.
f 238b
Více dáno Zuzanně na díl její 10 zl.
Barboře dáno na díl její 26 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Viktorina Podolského za grunt na místě Kateřiny manželky jeho 5 zl. Ty přijala Barbora na díl svůj.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Viktorina Podolského za grunt 8 zl. Ty přijala Barbora na svůj díl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Viktorina Podolskýho za grunt 6 zl. Přijala je Barbora na díl svůj. A tak již společně z Zuzanou bráti bude.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od něho za statek 10 zl. Z toho přijala Zuzanna 5 zl a Barbora též 5 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od něho za grunt 8 zl. Z toho dáno Zuzanně 4 zl a Barboře 4 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od něho za statek a g[runt] 10 zl. Z toho vzala Zuzanna 5 zl a Barbora též 5 zl.

Letha 1614 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo Barboře dílu jejího ještě dobírati 38 zl 11 gr 1 den a Janovi tolikýž 30 zl 26 gr 1 den, což toho všeho učiní summy 69 zl 7 gr
2 den, ty sú prodali Viktorinovi Podolskýmu za hotových 23 zl. A tak tu nic nemají.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Viktorina Podolského za statek 5 zl. Ty přijal Kašpar Kašný na díl Zuzanin.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Viktorina Podolského za statek a jsou vydány Kašparovi na díl Zuzany 5 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Viktorina Podolského za statek přijato 5 zl. Ty jsou vydány Kašparovi Kašnýmu na díl Zuzany, manželky jeho.
f 239a
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Havránek pernikář pojav Annu Viktorinovou za manželku, položil za grunt peněz ročních 5 zl. Ty jsou vydány Kašparovi Kašnýmu na díl Zuzanny manželky jeho.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového ten grunt prodán Honzovi Emrlichovi, za nějž položil 5 zl. Ty jsou vydány Ondrovi Pánkovému na díl Kateřiny.