Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

97 S[irotek] n[ebožtíka] Václava Hustého

f 215

K tomu statku jest sirotek jeden, Jan a manželka po něm zůstalá umřela.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto:
Na gruntě 33 jest tomu sirotku náležitého 48 zl.
Na achteli vinohradu v Šumberku zaplaceného 27 zl.
Na kusu vinohradě v Pomykalce zaplacený 10 zl.
V Dobré hoře achtel vinohradu zapuštěného za 30 zl.
Na gruntě 68 zaplaceného, což mu náleží ještě 12 zl.
Včely 8 oulů, šacované sou po 22 ½ gr – 6 zl.
Na vinohradě Martina Zimchy v Dobré hoře 2 zl.
Kráva 1 a volek jeden prodán jest Pavlovi Matouškovému do Petrova za 9 zl.
Svině u Martina Otruby za 1 zl.
Dluhu na Janovi Hynkovi 4 zl.
Žita na Martinovi Otrubovi 2 m[ěřice] za 2 zl.
Jiříček Hospodář dlužen peněz 1 zl a za 2 m[ěřice] žita
2 zl, učiní toho 3 zl.
Na roli Jiříkové hony žita, kteréž sobě n[ebožtík] Václav vymínil, zůstává, šacováno za 4 zl.
Peněz hotových 7 zl.
Na padělku podstaveném od Martina Otruby 2 zl.
Summa statku 167 zl.

Toto se podle poručenství n[ebožtíka] Václava Hustého odkazuje:
Na kostel kněždubský na podsedku Sedalovým v Kněždubě
12 zl. Ty se mají vyplniti z podsedku 68, na kterémž Martin Sedal bejval.
Na kostel strážnický z vinohradu Martina Zimchy v Dobré hoře 2 zl.
Václavovi Rožkovému na půl achteli vinohradu v Šumber[ce] 13 zl 15 gr.
Zuzanně nebo[žtíka] Tomáše Karpanového v Petrově na témž vinohradě poručených, co zaplaceno 13 zl 15 gr.

Pavel Matoušků z Petrova pojmouce sobě vejš psanou Zuzannu Tomáše Karpanového za manželku, prodal jest toho půl achtele vinohradu, sobě po tej Zuzanně náležitého, Václavovi Rožkovi, jakž toho kup v registřích horenských zapsaný ukazuje, a což jemu na něm zaplaceného náleželo, takové peníze témuž Václavovi Rožkovi pouští, totiž těch 13 zl 15 gr.