Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Vitošového

f 321a

K tomu statku jsou sirotci 2, Anna, Jan a Anna mateř jejich třetí.

Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Krávy dojné 2 za 10 zl.
Svině jedna za 15 gr.
Vrštat tkadlcovský 10 gr.
Summa statku 10 zl 25 gr.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každý díl po 3 zl 18 gr 2 den.

Anna mateř krávy koupila a svini jednu i vrštat v těch
10 zl 25 gr. Z toho sobě porazila dílu svého 3 zl 18 gr 2 den a tak zůstává dopláceti sirotkom ještě 7 zl 6 gr 1 den, placením od letha 1614 po 1 zl až do vyplnění.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Thomáše Šímy na místě Anny, mateře těchto sirotkův, přijato 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně od Thomáše Šímy na místě Anny mateře sirotků přijato 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Thomáše Šímy na místě Anny, mateře těch sirotků, přijato 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Thomáše Šímy přijato peněz za vinohrad a statek 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Tomáše Šímy za statek 1 zl.