Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 S[irotek] n[ebožtíka] Václava Vlkového

f 218

K tomu statku jest sirotek jeden, Běta a manželka po něm zůstalá, matka toho sirotka, Anna druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Nejprve podsedek No 10 se třema nivkami při Doubravě ležící v summě 120 zl.
Achtel vinohradu v hoře Šumbercích podle Martina Liškového ležící s boudou, presem, ze dvěma káděmi v summě zaplacený 100 zl.
Půl achtele vinohradu v týž hoře Šumbercích podle Navrátilovského vinohradu ležící v summě zaplacený 40 zl.
Půl achtele vinohradu v týž hoře Šumbercích podle Martina Liškového ležící a na něm zaplaceného 16 zl.
Peněz hotových 50 zl.
Nápadu po n[ebožtíkovi] Jankovi Pánkových v Radějově, co se na sirotky z toho statku vyhledá. Ta jest poručena Ance, sirotku n[ebožtíka] Bartoše Husáka.
Summa všeho statku [mimo ten nápad Ance nebožtíka Bartoše Husáka] činí 326 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Za vola obecníka 5 zl.
Pivních peněz 4 zl.
Berňových peněz, co nebo[žtík] utratil, 1 zl 25 gr.
Za réž obecní za 5 m[ěřic] po 15 gr 2 zl 15 gr.
Summa všech dluhův 13 zl 20 gr. Po sražení těch dluhův zůstává čistého statku 312 zl 20 gr. To dělíc na dva díly, dostane se každý díl po 156 zl 10 gr.
f 218
Z toho statku přijímá každý na díl svůj toto:
Anna matka přijímá půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích ležící podle Martina Liškového a což na něm zaplaceného 16 zl.
Hotových peněz 18 zl 10 gr.
Summa což na díl svůj přijala 34 zl 10 gr, dostane se jí dopláceti 122 zl.

Běta sirotek na díl svůj přijímá jeden achtel vinohradu v hoře Šumbercích ležící s boudou, presem a káděmi, jakž vejš při statku poznamenáno jest, v summě 100 zl.
Hotových peněz za ouřadem zůstává 18 zl 10 gr.
Summa což na díl svůj přijímá 118 zl 10 gr, dostane se jí doplatiti 38 zl.

Ta spravedlnost má se jim z těchto níže psaných věcí doplatiti:
Z gruntu, kterýž jest prodán Pavlovi Mumáňovi za 120 zl.
Z vinohradu půl achtele, kterýž jest prodán Jurovi Pechovi bez závdanku za 40 zl, placením po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1624 za fojta Martina Lišky od Pavla Mumáně za podsedek přijato závdanku 10 zl. Ty sou vydané Anně mateři.
Více od téhož Pavla Mumáně odvedena jest jedna niva roli, kteráž k tomu jeho podsedku náležela, za 20 zl. Tu nivu roli nadepsaná Anna mateř též na díl svůj přijala.