Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Martinového

f 244a

K tomu statku jest jeden sirotek, Jan, jest od nepřítele zajat, a Barbora mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Požár, co na něm zaplaceného, ty se škodují.
Achtel vinohradu v Telecinku zaplacený za 100 zl.
Summa [ut supra].
Z toho se má zaplatiti dluhu:
Panu Janovi Skřičkovskému 2 zl 15 gr.
Jírovi Drličkovi 2 zl 15 gr.
Summa 5 zl.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 95 zl. Dělíc to na
2 díly, přijde na každého po 47 zl 15 gr.

Barbora koupila požár a vinohrad v Telecí hoře za 100 zl. Z toho sobě srazila 47 zl 15 gr, zůstává dopláceti 52 zl
15 gr, placením od letha 1606 po 3 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Vávrů na místě Barbory, ženy své 5 zl. Z toho dáno dluhu p[anu] Skřičkovskýmu 2 zl 15 gr, Jírovi Drličkovi též dluhu 2 zl
15 gr.
f 244b
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož Barbora, mateř Jana sirotka od nepřátel zajatého, povinna byla jemu 52 zl 15 gr vyplniti. I poněvadž malá naděje jest, aby se ten sirotek navrátiti měl, jest jí od pana ouředníka puštěno, aby za ten statek tomu sirotku neplatila a jestliže by ten sirotek se navrátil, že jemu půl achtele vinohradu v Telecinku pustiti chce.