Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Navrátil

f 220

K tomu statku jest sirotků dvý, Eliáš a Kateřina a Anna matka jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 39 se čtvrtí roli šacuje se za 15 zl.
Půl achtele vinohradu v hoře Šumbergku, který drží Jakub Hlucký a platiti má za něj po 2 zl, na něm zaplaceného 32 zl.
Pomykalka zaplacená, kteráž jest prodána témuž Jakubovi Hluckému za 10 zl.
Summa všeho statku 56 zl.
Z toho se zaplatiti má:
Obci Lhoty Tvarožné dluhu 2 zl 15 gr.
Zůstává čistého statku 53 zl 15 gr.
To dělíc na 3 díly, dostane se na každý po 17 zl 25 gr.

Z toho každý na díl svůj přijímá:
Anna matka přijala Pomykalku za 10 zl.
Půl achtele vinoh[radu] v hoře Šumbergku za 31 zl.
Summa což přijímá 41 zl. Z toho sráží dílu svého 17 zl 25 gr, zůstane sirotkům doplatiti 23 zl 5 gr, placením po 2 zl.