Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

(bez čísla) Grunt Martina Kaštánka v Hradskej ulici

f 130a

Přípis Jozefa Kaštánka

Leta Páně 1787 dne 15. měsíce ledna za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Martin Kaštánek po otci svém Martinovi Kaštanovi, jakžto jeho zápis předěj folio 676 doložený k vidění jest, v dědičném držení ačkoliv nepřipsaný, takový dle testamentu dtto 24ho měsíce listopadu vzdělaného a pod datum 2ho měsíce prasince publicirovaného odporučil synovi svému Jozefovi Kaštánkovi s tím doložením, aby on matku svú Dorotu jakožto vdovu v tom domě až do smrti v zadní světnice bez všelikého platu svobodné přebývání zanechal, pak
sestře svej Dorotě hotových peněz 16 zlm,
sestře Rosalii 20 zlm,
sestře Anně podobně 20 zlm,
sestře Kateřině tím spůsobem 20 zlm,
jakož taky do casse chudých 30 gr, spolu 76 zlm 30 gr, praví se sedumdesát šest rýnských 30 gr, vyplatil. Podle toho když přitom taky ty na tom gruntě f 130b
ještě víceji verunkové peníze pr 55 zlm k splacení po 2 zlm ročně obci městskej přináležející na sebe přijal a zaplatit přislíbil, týž grunt se jemu Jozefovi Kaštánkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává. Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých císařsko král(ovských), vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Wainer a pan Johann Němčický S.R.S.V.a N.