Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Blažek Krčma a Jakub Macků z Haťů

f 67a

Letha Páně 1620 v neděli Smrtnou za horného Vácslava Rožkova prodal Blažek Krčma z Radějova půl achtele vinohradu svého v hoře Šumberku Jakubovi Mackovému na ten spůsob, aby jej Jakub doplácel, co se v rejistřích sirotčích vyhledá. Zavdal Jakub Blažkovi na tenž vinohrad 6 zl a což měl Blažek na týmž vinohradě zaplaceného, to pouští Jakubovi, a tak Blažek na tom vinohradě nic více nemá. Rukojmě za dílo i placení Blažek Krčma a Havel Gomole S.R. nerozdílnou. A na placení též jak v rejistřích s[irotčích] jest zapsáno.

Letha P[áně] 1623 za ouřadu horenské[ho] Vácslava Rožkové[ho] tento vinohrad svrchu psaný, kterýž j[es]t držel Jakub Macků, od něho zemřel a tak ten vinohrad ležel oulehlí. Tehdy Blažek Krčma z Radějova nechtěje, aby oulehlí ležel,
z dovolením horného Vácslava Rožkového j[es]t ten vinohrad zase ujal, aby sirotům Jury Hynkové[ho] nehynulo, a tak on Jakub ani přátelé jeho nemají na témž vinohradě nic. Jest odevzdán Blažkovi Krčmovi za volný a svobodný.