Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunt Tomáše Vejskala

f 1a

Letha 1593 Tomáš Vejskal koupil podsedek svůj od Jana Mlynáře za 9 R.
Na kderejž jest závdanku položil 1 R a ostatek dopláceti má od letha [15]93 při Vánocích Janovi Mlynáři po 1 R – 8 R.
Letha [15]93 položil Tomáš Vejskal za grunth svůj purgkrechtních peněz 1 R.
Ty přijal Jan Mlynářů.
Letha [15]95 položil Tomáš Vejskal za grunth svůj Janovi Mlynáři 1 R.
Letha [15]96 položil Tomáš Vejskal za grunth Janovi Mlynáři 1 R.
Letha [15]97 položil Tomáš Vejskal za grunth Janovi Mlynáři 1 R.
Leta [15]98 položil Tomáš Vejskal za grunt svůj Janovi Mlynáři ročních peněz 1 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Tomáš Vejskal za grunt Janovi Mlynáři 1 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Tomáš Vejskal za grunt Janovi Mlynáři 1 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Tomáš Vejskal za grunt Janovi Mlynářovi ostatní 1 R.
A tak má grunt zaplacený.
f 1b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového Tomáš Vejskal prodal podsedek Pavlovi Martina Bartoškového za hotové 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového Pavle Martina Bartoškového prodal podsedek svůj ze 2 roubanicemi Martinovi Mačicovýmu za summu 16 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Ďatlů.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Martin Mačiců prodal podsedek svůj Mikulášovi Pulcovi za summu 15 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Hošků S.R.S.A.N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Pulec za grunt Pavlovi Martina Bartoškových 1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Pulec za grunt Pavlovi Martina Bartoškových 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Pulec za grunt Pavlovi Martina Bartoškových 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačkovýho položil Mikuláš Pulec za grunt Pavlovi Martina Bartoškových 1 R.

Ten jest přijat k ruce Jeho [Mil]osti Páně po témž Pavlovi zběhlým.
Ještě Jeho [Mil]osti Pánu po témž Pavlovi Martina Bartoškových náležeti bude jakožto po zběhlým mimo vyzdvižení 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošovýho položil Mikuláš Pulec za grunt 1 R.
Jsou přijaty k ruce panské.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošovýho položil Mikuláš Pulec za grunt 1 R.
Jsou přijaty k ruce panské
Letha 1614 za fojta Jana Miklošových položil Mikuláš Pulec za grunt svůj peněz 1 R.
Ten jest přijat k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Mikuláš Pulec položil za grunt peněz ročních 1 R.
Ten jest přijat k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
f 2a
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Mikuláš Pulec položil za grunt k ruce JM Páně po Pavlovi 1 R.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Mikuláš Pulec položil za grunt k ruce JM Páně po Pavlovi 1 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Mikuláš Pulec položil za g[runt] k ruce JM Páně po Pavlovi 1 R.

Pusté
f 6a
Grunt Tomáše Valného

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového ten Tomáš Valný koupil místo k stavení podsedku od Petra Jančového za hotové 3 R. Bude povinen týž Tomáš Valný činže spravovati a robot odbývati, jak se z jiných podsedků odbývá. Odevzdán za volný a svobodný.