Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Jana Mlynáře

f 143a

Ten Jan má grunth svůj z půl lánem roli koupenej, kderejž jest podle vrubu, což Jírovi Novákovému na tom gruntě náleželo, platil a již jej od několika let doplatil.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošovejch ouřad vrbecký prodali grunt s půl lánem roli a s půl achtelem vinohradu v hoře Veselé na Kněždubsku, ze 2 koňmi, vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, i ze 2 roubanicemi, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Mlynářovi, Martinovi synu jeho za summu
200 R. Závdanku dáti má 20 R, ostatek platiti při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Králů, Jan Zálešáků, Adam Bochňa, Mikuláš Vachů, Jíra Trnků, Martin Peprný S.R.S.A N.
Martin svrchu psaný srazil sobě dílu svého na tomto gruntě 63 R 13 ½ gr.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Martin Mlýnek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlýnka 3 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Mlýnek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlýnka 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Martin Mlejnek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 4 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Meljnek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Martin Mlejnek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 4 R.
f 143b
Letha 1613 za fojta ut s[ipr]a položil Martin Mlejnek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Martin Mlejnků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 5 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka týž Martin Mlejnek položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka peněz ročních
5 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Mlejnek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 5 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Martin Mlejnek položil ua grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 5 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Martin Mlejnek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 5 R.

Letha 1636 za fojta Petra Hoškového Jan Mlýnek koupil jest grunt od fojta a ouřadu vrbeckého, tak jakž otec jeho Martin Mlýnek zapsaný sobě jměl i s tím se vším příslušenstvím, za summu 200 R, placení komu náleží každoročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Šimek Zálešák a Jíra Tuřanský SRSAN.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice Jan Mlýnek položil ročních peněz 1 R.
Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Jan Mlýnek položil peněz ročních 1 R.
Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Mlýnek položil a přijal jej Tomáš Mlejnek 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka týž Jan Mlejnek položil peněz gruntovních 1 R.
Ten zlatý přijal Tomáš Mlejnek.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Jan Mlýnek položil ročních peněz a přijal Tomáš Mlýnek 1 R.
f 144a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja Jan Mlejnek zemrouc po sobě zanechal vdovu manželku svou. Mikuláš Machaň pojmouce sobě ji za manželku, takový grunt z půl lánem roli ujal za summu 200 zlm, placení každoročně komu náležeti bude po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Banač a Jan Hošek SRSAN.