Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Mikoláše Vachového

f 153a

Letha 1581 na den svatého Filipa a Jakuba Mikoláš Vachů koupil jest grunth z půl lánem roli po nebož[tíku] Michalovi Vachovi otci svém zůstalej za 217 R. I nachází se, že jest od grunthu ukoupení svého do letha [15]93 všeho vyplnil 137 R
10 gr a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 79 R 19 gr ½ den pořadně po 4 R.
Ta summa, kteráž se dopláceti má, náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Zuzanně Michala Vachového 23 R 16 gr ½ den. Ta poněvadž své vůle užívá a k rejstrům se nestavěla, na Jeho [Mil]ost Pána spravedlnost její připadla.
Item Kuně Vachový, která jest vdaná, náleží 21 R 16 gr.
Item Kateřině Vachový do Kuželova náleží 23 R 16 gr ½ den. Ty peníze bere obec kuželovská (skrtnuto).

Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunt peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Zuzaně, obci, Kuně a Kateřině, napřed psaným nápadníkům, po 1 R každému.
Letha [15]95 položil Mikoláš za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ty sou vydaný Zuzanně, obci, Kuně a Kateřině každému po
1 R.
f 153b
Letha [15]96 položil Mikoláš Vachových za grunth peněz Zuzaně, obci vrbecké, Kuně a Kateřině každé[mu] po 1 R - 4 R.
Letha [15]97 položil Mikoláš Vachových obci vrbecké za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Vachových za grunt svůj 4 R.
Ty sou k ruce J.M. Páně po Zuozaně Vachové sirotku zběhlém vyzdviženy.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Vachových za grunt svůj 4 R.
Z toho k ruce panské vyzdviženo po Zuzaně Vachové s[irotku] zběhlým, ten daný do statku Matěje Mlýnka 1 R, obci vrbecké skoupených 1 R, Kuně též 1 R, Kateřině tolikýž 1 R.
Jakož náleželo Kuně napřed psané mimo prvnější vyzdvižení 16 R 16 gr, ty jest prodal Martin Vachů, muž Kunčin, Mikulášovi Vachových za hotových peněz 3 R 15 gr. A tak ta Kuna tu nic nemá.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Vachových za grunt 3 R.
Z toho vzato k ruce J.M. Páně po zběhlé Zuzanně Vachové
1 R, obci vrbecký skoupených 1 R, Kateřině Vachové 1 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Vachových za grunt 3 R.
Z toho vzato k ruce J.M. Páně po Zuzaně zběhlé 1 R, obci vrbecké 1 R a Kateřině do Kuželového 1 R.

Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Vachových za grunt 1 R 15 gr.
Z toho vzato k ruce J.M. Páně po Zuzaně zběhlé 15 gr, obci vrbecké 15 gr a Kateřině do Kuželového 15 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Vachových za g[runt] 3 R.
Z toho vzato k ruce J.M. Páně po Zuzaně zběhlé 1 R, obci vrbecké 1 R a Kateřině do Kuželového 1 R. Ten zůstane při ouřadu, vydán jest synu jejímu.
f 154a
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Mikuláš Vachů prodal grunt s půl lánem roli, ze 2 honci osetí ozimého na Podkobelí Mikulášovi Pulcovi za summu 150 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Tuřanský, Ondra Tuřanský, Martin Košut, Mikuláš Vachů S.R.S.A N.

Letha 1607 ut s[upr]a za fojta Jana Miklošových Mikuláš Pulec ten svrchu psaný grunt s půl lánem roli zase pustil Mikulášovi Vachových a on za ním platiti bude po 3 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Vachových za grunt 3 R.
Z toho vzato k ruce J.M. Páně po Zuzaně zběhlé 1 R, obci vrbecké 1 R, Ondřejovi Kateřininému synu do Kuželového dáno
1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Vachových za grunt 3 R.
Z toho vzato k ruce Jeho [Mil]osti Pánu po Zuzanně zběhlé
1 R, obci vrbecké 1 R, Ondřejovi Kateřininému synu do Kuželového dáno 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Vachových 3 R.
Z to[ho] vzato k ruce J.M. Páně po Zuzaně zběhlé 1 R, obci vrbecké 1 R, Ondřejovi Kateřininému synu do Kuželového 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Mikuláš Vachových za g[runt] 3 R.
Z toho vzato k ruce J.M. Páně po Zuzanně zběhlé 1 R, obci vrbecké 1 R a Ondřejovi Kateřininému synu do Kuželového 1 R. Zůstává při ouřadu, sou jemu vydaný.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Vachových za grunt 3 R.
Z toho vzato k ruce J.M. Páně po Zuzanně zběhlé 1 R, obci vrbecké 1 R, Ondřejovi Kateřininému synu do Kuželového 1 R. Sou jemu vydaný.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Vachových za grunt svůj 3 R.
Z toho vzato k ruce J.M.P. po Zuzaně zběhlé 1 R, obci vrbecké 1 R, Ondrovi do Kuželového 1 R.

f 154b
Letha 1614 za fojta Jana Miklošových položil Mikuláš Vachů za grunt svůj peněz ročních 3 R.
Z toho vzato k ruce panské po Zuzaně zběhlé 1 R a obci vrbecké dáno též na skúpené peníze 1 R, Ondřejovi do Kuželového na díl Kateřiny manželky 1 R.
Ten 1 R, kterýž byl k ruce panské vzat, jest vzat do statku Michala Vachového podle odvodu, nebo tam náležel.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka týž fojt a starší vrbečtí prodali ten grunt svrchu psaný se vším příslušenstvím Matoušovi Poláškovi za summu 100 R bez závdanku, platiti má ročně při každých posudcích po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Machalíků, Jan Vyvleč a Jura Medový SRSN.
Leta a za fojta svrchu psaného Matouš Polášek položil za ten grunt na obec a Kateřině do Kuželového 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Matouš Polášek položil za grunt peněz ročních 2 R.
Z toho přijala obec vrbecká 1 R a do Kuželového dáno Kateřině na díl její též 1 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Matouš Polášek položil za grunt peněz ročních 3 R.
Z toho přijala obec vrbecká 1 R a do Kuželového dáno Kateřině na díl její 1 R a JM Páně též 1 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Matouš Polášek položil za grunt peněz ročních 3 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R, do Kuželového dáno Kateřině na díl její 1 R a JMP po Zuzanně Michala Vachového přijato tolikéž 1 R.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Markového Matouš Polášek prodal grunt tento Martinovi Jonáčkovi za summu 100 R. Závdanku dal 6 R a platiti jej má po 3 R. A což ten Matouš Polášek zaplaceného měl, to jest témuž Martinovi Jonáčkovi pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Šimek Záleský a Pavel Mlýnků S.R.S.a N.

Pusté
f 155a
Letha 1635 za fojta Štěpána Jmelového týž fojt a ouřad prodali grunt s čtvrtí roli Mikulášovi Drbalíkovi za 50 R, placení po 1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní a placení gruntu Adam Junák, Jan Šášů SRSN.

Letha 1636 za fojta Petra Hoškového týž fojt a ouřad prodali grunt s půl lánem roli Mackovi Drbalovému za summu
100 R, placení ročně komu náležeti bude po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě Adam Tkadlec a Jan Šašík SRSN.

Ten grunt má rozdělen bejti:
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli z gruntem Janovi Albrechtovému za summu 10 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest jemu za volný odevzdán.
Rukojmě za placení gruntu JHM a jinších Jan Varadík a Jura Škoda S.R.S.N.

Letha 1646 za fojta Jana Banača Mikuláš Drbalík z gruntův JHM odešel, tehdy tenž fojt z úřadem prodali tenž grunt ze čtvrtí roli Janovi Labajovi za summu 50 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Šimek Záleský a Jan Mlýnek SRSAN.
f 155b
Letha 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada majíce prvej jednu čtvrt roli Jan Labaj ukúpenú, zasej ujal druhú čtvrt po Janovi Albrechtovi, Adamovi Rychlému náležející, za summu 10 zlm, platiti má komu bude náležeti po 1 zlm. Odevzdána za volnú a svobodnú.
Rukojmě za povinnosti JHM i obecní Martin Hudců a Jan Mlýnkův SRSaN.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja Martin Havelec ujal týž grunt s půl lánem roli za summu 10 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Tomáš Polčák a Jíra Hránků SRSN.