Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Petra Hoškového

f 193a

Letha 1577 v neděli po svatým Mikoláši Petr Hošků koupil jest grunth po nebož[tíku] Vaškovi Hoškovi otci svém zůstalý z půl lánem roli a se vším příslušenstvím, což k němu od starodávna náleží, za summu 210 R.
Za kderejž jest do letha [15]93 podle bedlivého vyhledání z dílem svejm poražený[m] vyplatil 145 R 4 gr 6 den a ještě dopláceti má od letha [5]94 při Vánocích po 4 R – 64 R 25 gr.
Na to zadržel do letha 1593 16 R.

Letha [15]94 položil Petr vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Téhož letha položil za rok [15]93 peněz zadrželých za grunth svůj 4 R.
Letha [15]95 položil Petr Hošků za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 položil Petr Hošků za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]97 položil Petr Hošků za grunt 4 R.
Leta [15]98 položil Petr Hošků za grunt svůj na nápadníky n[ebožtíka] Vaška Hoškového 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Petr Hošků za grunt na nápad[níky] n[ebožtíka] Vaška Hoškového 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Petr Hošků za g[runt] nad[níkům] Vaška Hoškového 3 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Petra Hoška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Hoškového 4 R.
f 193b
Letha 1600 vyhledalo se z starých register purkrechtních v listu 74 a 75, že jest Petr Hošků Pavla chovance za vlastní jako svý který dítě přijal, aby po smrti jeho stejný díl jako který z dítek jeho v statku měl. Kterýžto Pavel oženil se a dítě splodíc zemřel a manželka jeho dílu od Petra Hoškových na místě manžela svého žádala, ačkoliv k němu práva neměla až po smrti téhož Petra Hoškových. Všakž Petr s ní smlouvu učinil u přítomnosti mnohých dobrých lidí, že jest též manželka Pavla chovance za ten všecken díl, kterýž měl manželu jejímu z statku Petra Hoškového po smrti jeho přijíti, přijala od něho vinohradu achtel v Slavkovské hoře na Lipovsku. A již více se nemá po smrti Petra Hoškového na statek jeho nepotahovati nyní i v časech budoucích. Stalo se ut s[upr]a.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Petra Hoškového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Hoškového
2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošových položil Jan Petra Hoškového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Hoškového 4 R.

Jakož náleželo vyplniti se z toho gruntu Barboře, manželce n[ebožtíka] Tobiáše Oulehlova z Velké, vyzdvihnouti dílu její[ho] 9 R 17 gr 4 den, ty peníze prodala Janovi Petra Hoškového za hotových 1 R 24 gr. A tak tu nic nemá.
Jako náleželo Anně dílu jejího z tohoto gruntu 10 R vyplniti, ty jest pustila Janovi Petra Hoškového z lásky sesterské.
Letha 1607 za fojta Jana Miklošových Petr Hošků skoupil od Mikuláše Klambových, což [na] gruntě na díl Anny manželky jeho náleželo 4 R 7 gr 4 den
Tak má grunt zaplacený.
Ten grunt s půl lánem a jiným k tomu příslušenstvím po smrti Petra Hoškového Jan syn jeho ujal a což za něj dopláceti se mělo, to jest všecko zaplatil.
A tak jej má zouplna zaplacený.

Pusté
f 194a
Leta 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali ten grunt s půl lánem roli Adamovi Šášovi a Janovi Čambalovi, oběma společně, za summu 100 R bez závdanku, platiti jej mají ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Šimek Záleský, Daněk Pějka, Mikuláš Janča a Mikuláš Mlejnek S.R.S.A N.

Letha 1636 za fojta Petra Hoškového Jan Čambal ujal druhou čtvrt krunta po Adamovi Šášovi za summu 50 R, a tak má ji sobě připsanú za poloulání, platiti jej má po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Mikuláš Mlýnek a Jan Šášík SRSAN.
Letha 1637 za fojta Martina Horčice Jan Čambal položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hoškového 2 R.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice položil Jan Čambal Janovi Hoškovému 2 R.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Čambal položil peněz ročních a přijal Jan Hošek 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jan Čambal položil peněz ročních 1 R, přijal je Jan Hošků.