Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt Filipa Jančova

f 203a

Letha 1580 Filip vejš psaný koupil jest grunth po nebož[tíku] Janovi Jančovi zůstalý z půl láne[m] roli za summu 150 R.
Za kterejž j[es]t do letha [15]93 vyplatil 138 R 20 gr
6 den.
A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích Margetě Sokolce do Strážnice 11 R 9 gr ½ den.

Letha [15]94 položil Filip za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ty v truhlici zůstávají.
Letha [15]95 opoložil Filip za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 položil Filip za grunth svůj ostatních peněz Sokolce do Strážnice 3 R 9 gr ½ den.
A tak grunth svůj zaplacenej má.

Letha 1600 za fojta Jana Miklošovýho týž Jan Miklošů od nápad[níků] neb[ožtíka] Filipa Jančovýho [grunt] s půl lánem roli za hotových 8 R koupil. Ten grunt i s tím půl lánem roli týž Jan Miklošů na stavení domu bratrského pustil, za kterýžto grunt obec vrbecká dali jemu louku slove Na zbytcích. Kterouž má docela a zouplna zaplacenou.

Leta Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký Pavlovi Cíškovi grunt svrchu psaný z půl lánem roli po Janu Miklošového za summu 8 zlm, platiti jej má Juro[vi] Miklošovi a Barboře sestře jeho ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Tomáš Koplů, Jan Pekař S.R.S.a N.

A tak ta louka svrchu psaná zase k obci vrbecký obrácena jest.