Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunt Mikoláše Školudového

f 233a

Ten Mikoláš Školudů kúpil grunth svůj letha [15]73 s půl lánem roli, s koňmi, vozy, pluhem i jiným hospodářstvím k tomu náležejícím, též i z vinohradem v hoře Slavkovskej od bratří a sester svejch za 180 R.
Kderejž jest zcela a zouplna zaplatil a žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1594 ten vejš psaný grunth s půl lánem i jiným k němu příslušenství[m] prodán Barboře, pozůstalé vdově po nebož[tíku] Mikolášovi Školudových, za summu 120 R. Místo závdanku díl svůj sobě na témž gruntě srazila 20 R.
A tak od letha [15]95 při Vánocích doplatiti má pořadně po 5 R až do vyplnění summy 100 R. Ta spravedlnost všecka náleží sirot[kům] nebož[tíka] Mikoláše Školudového.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Jan Smetků, Tomáš Smetků z Malé Vrbky, Petr Hošků, Vašek Králů, Mikuláš Klambů, Mikuláš Koplů, Jan Kutějků, Vacula Kutějků RSN.
Letha [15]95 položil Matěj Sečnových za grunth, manžel Barbory nahoře psané, 5 R.
Letha [15]96 položil Matěj Sečnů za grunth 5 R.
f 233b
Leta [15]97 položil Matěj Sečnů za grunt svůj 5 R.
Leta [15]98 položil Matěj Sečnů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Školudového ročních peněz 5 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Matěj Sečnů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 5 R.

Letha 1600 prodán grunt od ouřadu z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, pluhem, s osetím kromě Sedliště a jednych honů na Bičovce, pozůstalý po n[ebožtíku] Matějovi Sečnovi, Janovi Trubačovi za 200 R. Závdanku položi 25 R, ostatek platiti má pd letha 1600 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Jarošův, Martin Ožvaldů, Tomáš Bartošků, Mikuláš Trubačů, Martin Koplův, Martin Jakšů S.R.S.A N.
Letha 1600 za fojta ut s[upr]a Jan Trubačů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudové[ho] 5 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Trubačů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 4 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Trubačů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Trubačů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 5 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošových puštěn od pana
ouředníka teno požár na placení po 4 R.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošových Jan Trubačů prodal
grunt z půl lánem roli, z vozem a bránú, s polovicí osetí
ozimého a jarního Janovi Davčovi za summu 164 R. Závdanku jemu
dal 3 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R.
Odevzdán za volný a svobodný.
f 234a
Rukojmě Jura Hlásný, Matúš Vančík, Jura Tuřan, Ondra Tuřanských SRSAN.

Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jan Davča za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 2 R.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového Jan Davča prodal grunt z půl lánem roli a se vším příslušenstvím Martinovi Zastúpilovi za summu 164 R bez závdanku a což Jan Davča zaplacených 5 R měl, ty jest jemu pustil, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Tuřanský, Jan Davča, Martin Krš, Jan Záhorovský SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Zastúpil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtka] Mikuláše Školudového 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Martin Zastúpil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Zastúpil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Martin Zastúpil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Martin Zastúpil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Martin Zastoupil položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Zastoupil položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 1 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Martin Zastoupil položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Martin Zastoupil položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového 2 R.
NB. Vyhledalo se, že n[ebožtík] Matěj Sečnů když umřel, fojt a starší prodali ten grunt se vším k němu příslušenstvím a vydělali na něm summy mimo položení závdanku 105 R. I poněvadž po něm jestli pozůstali aneb nepozůstali psaní sirotci se neví, za tou příčinou se pozůstalost na Kateřinu, manželku po něm zůstalou (pokud by se s přátel žádný bližší nehlásil), připadla.
Pusté

f 234b
Od téhož svrchu psané poloulání zůstává pustá čtvrt.
Leta Páně 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli i z gruntem Janovi Markovému za summu 8 zlm, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest mu odevzdán za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinností JHM a jinších Tomáš Koplů a Šimek Záleský SRSAN.