Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Mikoláše Němcového

f 263a

Letha Páně [15]91 Jan Barinusů prodal půl podsedku svého Mikulášovi Němcového Jana za 30 R 15 gr.
Za kderejž závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]92 vyplnil 4 R 15 gr a za letho [15]93 zadržel 2 R. A od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 2 R – 24 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item Janovi Fiantovi 7 R 15 gr. A zadrželejch jemu náleží
2 R.
Item Janovi Barinusovi náleží posledních peněz 16 R 15 gr. Ty se jemu pokládati mají, když Jan Fianth svou spravedlnost předně vybere, též po 2 R.
Rukojmě Martin Kačerů, Tomáš Němců bratr jeho S.R.S.A N.

Letha [15]94 položil Mikoláš Němcových za grunth svůj peněz purgkrechtních dvojích Janovi Fiantovi 4 R.
Letha [15]95 položil Mikuoláš Němcových za grunth peněz purgkrechtních Janovi Fiantovi 2 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Němcových za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Z toho dáno Janovi Fiantovi 1 ½ R a Janovi Barinusovi též dáno 15 gr.
f 263b
Leta [15]97 položil Mikoláš Němcových Janovi Barinusovi ročních peněz za grunt svůj 2 R.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Němcových za grunt svůj Janovi Barinusovi ročních peněz 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Němců za grunt svůj Janovi Barinusovi 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Němců za grunt svůj Janovi Barinusovi 2 R.
Ty přijal Jíra Němec, syn Barinusů.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Němců za g[runt] Jírovi, synu Jana Barinusa 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Němců za g[runt] Jírovi, synu Jana Barinusa 1 R.
Ten 1 R jest dán do truhlice sirotčí a vydán jest Jírovi ut s[upr]a.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Němců za g[runt] Jírovi, synu Jana Barinusa 1 R.
Ten zůstává při ouřadě, jest vydán Jírovi ut s[upr]a.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali ten požár ut s[upr]a Martinovi Miklových za summu 12 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Tomáš Králů a Daněk Pějka S.R.S.a N.

Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali svrchu [psaný] požár Janovi Martysovi za summu 3 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest mu za volný odevzdán.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti JHM a jinších Štěpán Jmela a Jan Luža SRSaN.

Pusté