Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Jana Kováře

f 273a

Letha [15]86 Jan Kovářů koupil podsedek svůj od fojta a starších za 86 R.
Na kterémž j[es]t do letha [15]92 peněz purgkrechtních i s poražene[j]m dílem svejm vyplnil 71 R a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává Janovi Miklošovému při Vánocích po
4 R – 15 R. Na to j[es]t letha [15]93 zadržel 4 R.
Rukojmě Martin Bartošů, Jan Ďatlů, Adam Hulýšek SRSAN.

Letha [15]93 položil zadržalých peněz Janovi Miklošovému
4 R.
Letha [15]94 položil peněz purgkrechtních za grunth témuž Miklošovi 4 R.
Letha [15]95 položil Jan Kovář za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ty sou dány Janovi Miklošovému.
Letha [15]96 položil Jan Kovář za grunth svůj peněz ostatních Janovi Miklošovýmu 3 R.
A tak grunth svůj zaplacený má.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošových ouřad vrbecký prodali podsedek z rolí a s půl achtelem vinohradu na Tasovsku, zůstalý po neb[ožtíku] Janovi Kovářovi, Tomášovi, synu téhož Jana Kováře, za 50 R. Z toho sobě srazil dílu svého 25 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Tomků, Adam Bochňů, Martin Kejchavka
S.R.S.a N.
f 273b
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Tomáš Kovářů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Tomáš Kovářů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Thomáš Kovářů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 1 R.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka Thomáš Kovářů prodal týž podsedek svůj (však bez vinohradu, kterýž od něho odňal a jej zaplacený má) Martinovi Majířovi za summu 50 R bez závdanku a pustil jemu Thomáš, což na něm zaplaceného měl, totiž 28 R, a platiti má od letha ut supra po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Slaninů, Pavel Tomků S.R.S.a N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Majířů jinak Košmánek za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Martin Majířů jinak Košmánek za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 1 R.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a poloil Martin Majířů jinak Košmánek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Martin Majířů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka Martin Majířů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 2 R.

Martin Majířů prodal podsedek svůj Mikulášovi Sečkovi za
40 R. Závdanku dal jemu hned při odevzdávce 9 R 15 gr, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Lukáš Čačík a Michal Tulák SRSN.

Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Mikuláš Sečka prodal ten grunt zase Mikulášovi Horňákovému za summu 40 R. Závdanku dal jemu 9 R 15 gr, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Jakšových a Lukáš Fiala SRSN.
Téhož letha Mikuláš Horňák položil za ten grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 1 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Mikuláš Horňák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Mikuláš Horňák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kováře 2 R.

Pusté
f 274a
Letha 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali ten požár Martinovi Filových bez závdanku za 30 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Martin Miklů a Mikuláš Davča S.R.S.a N.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starších jeho prodal Martin Filových ten podsedek zase Janovi Banačovi za summu
30 zlm. Dal jemu ihned při odevzdávce závdanku 4 zlm, ostatek summy každoročně má platiti po 2 zlm. Od[evdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jan Mlynář a Jan Krejčí SRSaN.

Letha 1646 za fojta Jana Banača tenž Jan Banačů souce propuštěn z toho gruntu zase jej ujal Jakub Řehořů za summu
30 zlm, placení po 2 zlm. Od[evzdán].
Rukojmě Tomáš Koplů a Jan Šášů SRSaN.

Letha 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada ouřad vrbecký prodal po Jakubovi Řehořovi podsedek Janovi Banačovi za summu 30 zlm, platiti má ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Jiřík Pokornej a Václav Tkadleců S.R.S.a N.