Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunt Václava Zálešáka

f 283a

Letha Páně 1585 v sobotu před nedělí Květnou podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 83 ten Václav napřed psaný koupil j[es]t podsedek od Jana Koplového za 34 R.
Závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 témuž Janovi Koplovému i peněz purgkrechtních vyplnil 19 R a zadržel 5 R.
A ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti témuž Janovi Koplovi zůstává pořadně po 2 R mimo ty zadržalé ještě 10 R. Ty všecky náleží témuž Janovi Koplovi.
Rukojmě Vaněk Šimečků, Jan Vanysa, Adam Hulýšek, Jan Barinusů S.R.S.A N.
Těch 5 R zadržalých Václav Zálešáků Janovi Koplovu položil a ostatek 10 R tenž Václav vejš psaný od téhož Jana Koplového za 3 R 26 gr 1 ½ den skoupil.
A tak již ten grunt zouplna zaplatil.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošových ouřad vrbecký prodali podsedek ze 2 roubanicemi, zůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Zálešákovi, Adamovi Bochňovi za summu 40 R. Závdanku dal 2 R, přijali je ouřad na sirotky Václava Zálešáka, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Martin Mlejnků, Václav Bartošků S.R.S.a N.
f 283b
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového Adam Bochňa prodal podsedek z roubanicí na Pláňavách Martinovi Hejdovi za summu
40 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Mikuláš Varadík, Mikuláš Vachových SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Hejdů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Hejdů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Martin Hejdů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Hejdů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Martin Hejdů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Martin Hejdů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 2 R.

Téhož letha za fojta ut s[upr]a Martin Hejdů prodal podsedek svůj ze 3 roubanicemi, jedna na Pláňavách a 2 na Střemešníku, Daňkovi Pejkovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 7 R a Martin Hejdů pustil jemu, což na něm zaplaceného měl
19 R, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za něj jsou Vavřinec Štěpánů, Oneš Kutanů SRSAN.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Daněk Pejků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 2 R.
Letha Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Daněk Pejků položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Daněk Pejků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Daněk Pejka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zálešáka 2 R.

Pusté