Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunt Říhy Arnoštového

f 303a

Letha 1593 při středopostí Říha vejš psaný koupil jest podsedek od fojta a starších podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 82, z kteréhožto j[es]t Jíra Školudů utekl, za 34 R.
Ta všecka summa náleží obci vrbecké.
Na to j[es]t tenž Říha položil obci závdanku 1 R 15 gr a ostatek platiti má od letha [15]93 při Vánocích pořadně po
2 R.
Letha [15]93 při Vánocích položil obci 1 R a za sebou zadržel 1 R.
Rukojmě Zachariáš Šimečků, Mikoláš Vašků SRSAN.

Letha [15]94 grunth vejš psaný prodán Václavovi Sanytrníkovi za summu 34 R. Závdanku obci vrbecké položil 3 R a ostatek platiti má pd letha [15]94 při Vánocích pořadně po
2 R až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské sou tito: Martin Miklošů, Jíra Kolář S.R.S.N.
Letha [15]95 položil Václav Sanytrník obci vrbecké za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
f 303b
Leta [15]97 Jakub Matoušových ten podsedek napřed psaný koupil od obce vrbecské za summu 34 R. Závdanku položil Jakub Matouškových 2 R, téhož letha položil ročních peněz 2 R a ostatek platiti má od letha [15]98 po 2 R.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Vacek Matulíčků, Tomáš Němců S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jakuob Matouškových za podsedek svůj obci vrbecké 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jakub Matoušků za grunt obci vrbecké 2 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa Jakub Matulíčků prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Kubíčkovi za summu 36 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 R při každých Vánocích. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Matulíčků, Martin Košut S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa Martin Kubíčků položil za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Kubíčků za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Kubíčků za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kubíčků za g[runt] obci vrbecké 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kubíčků za g[runt] obci vrbecké 2 R.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kubíčků za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Martin Kubíčků za g[runt] obci vrbecké 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Kubíčků za g[runt] obci vrbecké 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kubíčků za grunt obci vrbecké 2 R.
f 304a
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Martin Kubíčků za grunt obci vrbecký peněz 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kubíčků za g[runt] obci vrbecké peněz ročních 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Martin Kubíčků položil za grunt na obec vrbeckou peněz 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Kubíčků položil za grunt na obec vrbeckou 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Martin Kubíčků položil za grunt na obec vrbeckou 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Martin Kubíčků položil za g[runt] na obec vrbeckou ostatní 1 R.
A tak má ten grunt doplacený.

Pusté

Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt prodali svrchu psaný grunt Mikulášovi Durchovi za summu 3 zlm na placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 25 gr. Jest mu odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Jan Králů a Jan Liška S.R.S.a N.