Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunt Pavla Horčice

f 313a

Letha 1590 v sobotu po památce Všech svatých Jan Varisa prodal podsedek Pavlovi Horčicovi za 24 R.
Na kderoužto summu Pavel Janovi závdanku dal 1 R.
A ostatek platiti má od letha [15]90 při Vánocích po 2 R.
Rukojmě Tomáš Horčiců, Martin Horčiců S.R.S.A.N.
Více položil peněz purgkrechtních obci vrbecké štverých peněz skoupených po 2 R – 8 R.
A Janovi Varisovi též náleží posledních peněz 3 R.

Letha [15]94 položil Pavel Horčiců za grunt svůj peněz purgkrechtních obci 2 R.
Letha [15]95 položil Pavel Horčiců za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Ty sou vydány obci.
Letha [15]96 položil Pavel Horčiců za grunth obci vrbecké
2 R.
Letha [15]97 položil Pavel Horčiců za grunth obci vrbecké
2 R.

Téhož leta [15]97 prodal Pavel Horčiců grunt nahoře psaný Václavovi Škodovi za summu 28 R. Závdanku položil Václav Škoda Pavlovi Horčicovi 4 R a ostatek platiti má od leta [15]98 po
2 R.
R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Kavják, Zachariáš Šimečků SRSAN.
f 313b
Leta [15]98 položil Václav Škoda za grunt obci vrbecké 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Škoda za grunt svůj obci vrbecké 2 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusova Václav Škoda prodal podsedek svůj Martinovi Šimkovi za summu 37 R. Závdanku jemu dal 8 R a platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. A pustil jemu Václav Škoda, což zaplaceného měl 9 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Trnků, Jakub Matulíčků SRSN.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Šimků za grunt svůj obci vrbecké 2 R.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa Martin Šimků prodal podsedek se 2 roubanicemi Jírovi Trnkovýmu za 37 R. Závdanku jemu dal 11 R 15 gr a pustil jemu, což zaplaceného měl 7 R
15 gr a tak zůstává mimo to dopláceti ještě 18 R, placením od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Mikuláš Němců, Martin Šimků S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Trnků za grunt obci vrbecké 2 R.

Jsou navráceny i lonský 2 R od obce, neb je přebrali 4 R. Z nich vzal Jan Varisa předních peněz ostatních 3 R a Pavel Horčiců prvních peněz 1 R.
A tak již Pavlovi Horčicovi ty peníze půjdou.
Jakož náleželo na tomto gruntě Pavlovi Horčicovému peněz vyplacených 16 R, takové peníze prodal obci vrbecké za hotových 3 R. A tak týž Pavel tu nic nemá.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby položil Jíra Trnků za grunt obci vrbecké 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Trnků za g[runt] obci vrbecké 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Trnků za grunt obci vrbecké 2 R.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového Jíra Trnka prodal podsedek Martinovi Dudíkovi za summu, což za něj dopláceti jest, totiž 11 R bez závdanku, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Trnka, Tomáš Hrycků S.R.S.a N.
f 314a
Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Dudíků za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Martin Dudíků za g[runt] obci vrbecké 2 R.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka Martin Dudíků prodal týž podsedek svůj Jakubovi Kovářovi za summu 11 R bez závdanku a pustil Martin Jakubovi, což zaplaceného měl 4 R, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vítků a Martin Hejda S.R.S.a N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jakub Kovář za g[runt] obci vrbecké 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jakub Kovář za g[runt] obci vrbecké 2 R.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Jakub Kovář prodal podsedek svůj ut s[upr]a ze 3 roubaničkami, jedna na Drahách a 2 v Kobele, Mikulášovi Skřipovýmu za summu 30 R. Závdanku dal
1 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Konečný, Jíra Medový SRSaN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Skřipů za podsedek ut s[upr]a, kteréž obec přijala 2 R.

Letha 1613 za fojta Jana Miklošového prodal podsedek svůj Mikuláš Skřipů ze vším tím od starodávna příslušenstvím Martinovi Zálešákovi za summu 30 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Daněk Pejka, Martin Zastúpil SRSN.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Martin Zálešák za grunt svůj 2 R.
Z toho jest dáno obci 1 R a Jakubovi Kovářovi prvních peněz 1 R.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka Martin Zálešák prodal grunt ten se vším příslušenstvím Michalovi Turanskému za tu summu, což na něm dopláceti zůstává 25 R bez závdanku, platiti má ročně při posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vávra Polák a Jurka Hradových SRSN. Stalo se ut s[upr]a.
Téhož leta za téhož fojta Michal Turanský položil za ten grunt 2 R.
Ty přijal od něho Jakub Kovářů.
f 314b
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Michal Turanský položil za grunt peněz ročních Jakubovi Kovářovému 2 R.

Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Michal Turanský prodal ten grunt Mikulášovi Mlýnkovi za tu summu, což jest za něj dopláceti, totiž 22 R. Závdanku dal 1 R, platiti má ročně po
2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Mlýnků, Šimek Záleský SRSAN.
Letha ut s[upr]a Mikuláš Mlýnků položil za g[runt] Jakubovi Kovářovi 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Mikuláš Mlejnků položil za g[runt] Jakubovi Kovářovému 2 R.

Pusté