Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunt Mikoláše Tomana Horčicového

f 323a

Ten Mikoláš má podsedek vyfrejmarčenej od Martina Koplového, za kterejž mu vinohrad dal a tak jej má zaplacenej.
Rukojmě za povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Martin Koplů, Vašek Zálešáků a Pavel Horčiců R.S.A.N.

Letha [15]95 ten grunth nahoře psaný Mikoláš Horčiců prodal Mikolášovi Jakše Záleskýho za hotovejch peněz 10 ½ R.
A tak grunth svůj zouplna zaplatil.

Leta [15]98 Mikuoláš Jakše Záleského prodal podsedek nahoře psaný Tomášovi Martina Bartoškových za summu 28 R. Závdanku položil při odevzdávce Mikulášovi Jakšovýmu 4 R, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikuoláš Němců, Václav Pavla Škodových S.R.S.N.
Letha [15]98 položil ročních peněz Tomáš Martina Bartoškových za grunt svůj Mikolášovi Jakšo[vému] 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Tomáš Bartošků za grunt Mikulášovi Jakšovému 2 R.
Ty zůstávají při ouřadu.
f 323b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa Tomáš Bartošků prodal podsedek svůj Václavovi Trnkovýmu za summu 40 R. Závdanku jemu dal 9 R a platiti má od leta ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Filip Jančů, Mach Šimků SRSAN.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa Václav Trnka položil za grunt 3 R.
Z toho dáno Mikulášovi Jakšovému 2 R a Tomášovi Bartoškovému 1 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Trnka za g[runt] 3 R.
Z toho dáno Mik[ulášovi] Jakšovému 2 R a Tomášovi Bartošovému 1 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Trnka za g[runt] 1 R.
Z toho dáno Mikulášovi Jakšovému 20 gr a Tomášovi Bartoškovému 10 gr.
Jakož náleželo Tomášovi Bartošovi na tomto gruntě peněz zaplacených od leta 1602 8 R 20 gr, ty jest oddal Václavovi Trnkovi švagru svému a sobě je na gruntě svém, což jemu platiti měl, porazil. A tak Tomáš tu nic jmíti nebude. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového Václav Trnka skoupil na tomto gruntě svým od Mikuláše Jakšového, což jemu náleželo summy 15 R 10 gr, dal jemu hotových peněz 3 R 15 gr.
A tak týž Václav Trnka svůj grunth má zaplacený.

Letha 1608 za fojta Jana Miklošového Jíra Trnka prodal podsedek se 2 roubanicemi a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Trnkovi, Tomášovi Hryckovi za summu 30 R. Závdanku dal jemu 2 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vanysa, Jan Peprný S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Jírovi Trnkovi nápadu po Václavovi bratru jeho 14 R.
S[irotci] n[ebožtíka] Jana Trnky 14 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Tomáš Hryckových Jírovi Trnkovi 1 R.
f 324a
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Tomáš Hrycko za grunt 2 R.
Z toho dáno Jírovi Trnkovi 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 1 R 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Thomáš Hrycko za g[runt] 1 R 15 gr.
Z toho dáno Jírovi Trnkovi 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 1 R 15 gr.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Thomáš Hrycko za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Jírovi Trnkovi 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Thomáš Hrycka za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Jírovi Trnkovi 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 1 R.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošovýho položil Thomáš Hrycka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 2 R.
Z toho dáno Jírovi 1 R.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Thomáš Hrycka za grunt 2 R.
Z toho dáno Jírovi Trnkovi 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 1 R.
Leta 1615 za fojta Martina Mlejnka Tomáš Hrycka položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky peněz ročních
2 R.
Z nich dáno Jírovi Trnkovi 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Tomáš Hrycka položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky
2 R.
Z toho dáno Jírovi Trnkovi 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 1 R.

Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcova Tomáš Hrycka položil za grunt peněz ročních 2 R.
Dáno z toho Jírovi Trnkovi 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 1 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového Tomáš Hrycka položil za grunt peněz ročních 2 R.
Dáno z nich Jírovi Trnkovi 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky též 1 R.