Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunt Adama Hurýška

f 333a

Ten Adam má podsedek, kterýž j[es]t sám sobě ustavil, za kterýž žádnému nic dlužen není.

Letha Páně 1594 ten vejš psaný podsedek Adam Hurýšků prodal Janovi Jakše Záleského za summu 23 R. Závdanku hned při tomž prodaji témuž Adamovi dal 3 R a ostatek jemu od téhož letha [15]94 při Vánocích doplatiti má po 2 R.
Rukojmě Štěpán Šáchů a Jan Šáchů RSN.
Letha [15]94 položil Jan Záleský za podsedek svůj peněz purgkrechtních Adamovi Hurýškových 2 R. A tak ješět dopláceti má 18 R.

Letha [15]95 Jan Zálešský prodal napřed psaný grunth, totiž podsedek, za tu summu, což za něj dopláceti měl, totiž 18 R, Jordanovi Sýkorovi, kterýž jemu od letha [15]95 při Vánocích pořadně platiti má po 2 R.
Rukojmě při posudku zastaviti má: Mikuláš Červený, Jura Škulina SRSN.
Letha [15]95 položil Jordan Sýkora za podsedek Adamovi Hurýškovi 2 R.
Též letha [15]95 dodal Sýkora závdanku Adamovi Hurýškovi
1 R.
Letha [15]96 položil Jordan Sýkora peněz purgkrechtních Adamovi Hurýškovi 2 R.
Letha [15]97 položil Jordan Sýkora peněz purgkrechtních Adamovi Hurýškovi 2 R.
f 333b
Leta 1598 položil Jordan Sejkora za grunt svůj Adamovi Hurýškovi ročních peněz 2 R.

Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa rukojemníci za Jordana Sejkoru prodali podsedek Jírovi Šejdovi, na kterejž závdanku vyplnil Jordanovi Sejkorovi 3 R.
Zase ten Jíra Šejda prodal tenž podsedek ut s[upr]a Janovi Bukovskýmu za summu 40 R. Závdanku jemu dal 6 R a platiti má od leta [15]99 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za plath a opr[avu] gruntu a povinnosti JM Páně Vašek Zálezčin, Macek Jarošů S.R.S.N.
Jakož náleželo Jírovi Šejdovi posledních peněz 2 R, ty náleží Bětě do Radějova, ženě téhož Jíry Šejdy.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položili rukojemníci za Jana Bukovskýho peněz ročních Adamovi Hurýškovi 2 R.
Ty peníze jim zase Jan Bukovský navrátil.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa Jan Bukovský prodal podsedek Jírovi Bartoškovému za summu 38 R. Závdanku jemu dal 5 R 15 gr, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Mikuláš Skřipů, Václav Hoďů S.R.S.A N.
Letha ut s[upr]a Jíra Bartošků položil za grunt Adamovi Hurýškovi 2 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Bartošků za grunt Adamovi Hurýškovi 1 R.
Ten přijal Bartr Martin za dluh téhož Adama Hurýška.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Bartošků za g[runt] Adamovi Hurýškovi 2 R.
Ten zůstává při ouřadu, jsou vydány Adamovi Hurýškovi.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali podsedek ze 2 roubanicemi Martinovi Zastúpilovi za summu 39 R bez závdanku, platiti má od letha ut s podsedek ze 2 roubanicemi Martinovi Zastúpilovi za summu 39 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Kubíčků a Tomáš Hrycků SRN.
f 334a
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Zastúpil za grunt 1 R.
Zuostává při ouřadu, jest vydán Adamovi Hurýškovi.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Zastúpil za grunt 2 R.
Z toho dáno Adamovi Hurýškovi ostatní 1 R a Jordanovi Sýkorovi předních 1 R.

Letha ut s[upr]a Martin Zastúpil prodal podsedek ze 2 roubanicemi Janovi Davčovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal
3 R, ostatek platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Hlásný, Machus Vančík S.R.S.A N.
Jakož Jírovi Sýkorovi náleželo předních peněz 22 R, ty jest prodal obci vrbecké za hotových 3 R 15 gr. A tak tu nic nemá.

Letha 1613 za fojta Jana Miklošovýho ouřad prodali podsedek ut s[upr]a ze 2 roubanicemi Jakubovi Poláchovi za summu 22 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Hrycků a Jíra Medový SRSAN.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jakub Polák obci vrbecké peněz 2 R.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka fojt a starší vrbečtí prodali ten grunt po odjití Jakuba Poláka Janovi, Martina Zálešáka synu, za summu 20 R bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Hrycků a Mikuláš Pulec SRSN. Act[um] ut s[upr]a.

Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jan Martina Zálešáka položil za grunt na obec vrbeckou peněz 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Martina Zálešáka položil za grunt na obec vrbeckou 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jan Martina Zálešáka položil za g[runt] na obec vrbeckou 2 R.

Pusté