Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunt Mikoláše Červeného

f 343a

Letha Páně [15]89 v sobotu den svatého Martina podle zápisu kněh starejch v listu 114 Mikoláš Červený koupil jest podsedek od Jana Trubačového za 34 R.
Na kteroužto summu témuž Janovi položil závdanku 2 R 15 gr a ostatek platiti má od letha [15]90 při Vánocích po 2 R.
Rukojmě Jakeš Záleskej, Martin Kouřil, Mikoláš Vachů, Mikoláš Tomana Horčicového S.R.S.A.N.

Letha [15]90
Letha [15]91 položil Mikoláš Červený 5 R a zadržel 1 R.
Letha [15]92
Letha [15]93 zadržel 1 R.
Všech těch 5 R tenž Jan Trubačů od ouřadu přijal a ostatek, což na tom gruntě dopláceti má, náleží všecko Janovi Trubačovi.
Letha [15]94 položil Mikoláš za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi Trubačovi dvojích peněz 4 R.
Letha [15]95 položil Mikoláš Červený za grunth Janovi Trubačovi 2 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Červený Janovi Trubačovi za grunth 2 R.
f 343b
Leta [15]97 položil Mikoláš Červený Janovi Trubačovi peněz ročních za grunt svůj 2 R.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Červený Janovi Trubačovi za grunt svůj 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Červený Janovi Trubačovi za grunt 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Červený Janovi Trubačovi za grunt 2 R.

Letha 1600 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Červený prodal podsedek Janovi Chromému za 30 R. Závdanku jemu dal 5 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Ďatlových, Jíra Tomana Horčice S.R.S.A N.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Chromý za grunt Janovi Trubačovi 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Chromý za grunt Janovi Trubačovi 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Chromý za g[runt] Janovi Trubačovi 2 R.
Jakož náleželo Mikulášovi Červenému na tomto gruntě peněz zaplacených 14 R 15 gr, ty jest prodal Janovi Chromýmu za hotových 2 R 15 gr. A tak týž Mikuláš Červený tu nic nemá.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošových Jan Pustej pojmúc sobě za manželku Dorothu, pozůstalú vdovu po n[ebožtíku] Janovi Chromém, prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Medovému za summu 10 R. Závdanku mu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Hlásný, Jíra Tuřan SRSAN.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Medový za grunt Janovi Trubačovi 2 R.
f 344a
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Medový za grunt Janovi Trubačovi 2 R. Zuostává se jemu ještě 1 R 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Jíra Medový za g[runt] Janovi Trubačovi 1 R 15 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového jakož náleželo na tom gruntě Janovi Trubačovi 2 R 15 gr, ty jest prodal Jírovi Medovýmu za 25 gr peněz hotových.
A tak týž Jíra Medový ten grunt zaplacený.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Jíra Medový prodal podsedek svůj ze vším k němu příslušenstvím Vávrovi Poláchovi za hotový 3 R. A tak jej má zouplna zaplacený.
Rukojmě Thomáš Hrycků, Matěj Hošků SRSAN.

Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Vávra Polách prodal ten grunt Jírovi Kryštofových za 1 vědro vína. Odevzdán mu za volný, svobodný a zaplacený.
Rukojmě Eliáš Mlýnků a Jíra Peprník SRSAN.

Pusté