Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunt Mikoláše Skřipového

f 353a

Letha Páně 1587 pode zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 99 Mikoláš vejš psaný koupil jest podsedek od Bratra Martina za 34 R.
Za kderejž jest závdanku Bratru Martinovi a peněz purgkrechtních letha [15]87 a [15]88 položil 4 R. A ostatek cožkoliv na tom gruntě bylo a dopláceti zůstávalo, to od Bratra Martina skoupil.
A tak ten grunth doplatil.

Letha 1613 za fojta Jana Miklošového Mikuláš Skřipů prodal ten grunt svůj z roubanicí na Pláňavách a ze 2 kousky roli Janovi Hanáčkových za summu 30 R. Závdanku mu dal 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Koplů, Jíra Hudců SRSAN.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového Jan Hanáček prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Eliášovi Mlýnkovému za summu 30 R. Závdanku mu dal 4 R, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svboodný.
Rukojmě Mikuláš Kubaňů a Pavel Mlýnků SRSaN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Eliáš Mlýnků za podsedek Mikulášovi Skřipovému 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Eliáš Mlejnků položil za podsedek Mikulášovi Skřipovému 2 R.
f 353b
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Eliáš Mlejnků položil za podsedek Mikulášovi Skřipovému 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Eliáš Mlejnků položil za podsedek Mikulášovi Skřipové[mu] 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Eliáš Mlejnků položil za podsedek Mikulášovi Skřipovému 2 R.

Pusté

Letha 1628 za fojta Pavla Mlejnka po smrti Eliáše Mlejnka prodán jest ten podsedek Janovi Čambalovi za s[umm]u 30 R bez závdanku, platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Štěpán Jmela, Staněk Medů SRSAN.

Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Jírovi Horňákovému za summu 3 R, placení po vyjití tří let komu náleží po 25 gr. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě Jan Havlík a Jan Kuklic S.R.S.A N.

Pustý