Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Martina Bílkového

f 31a

Letha 1592 Jakub Fulnecký prodal podsedek svůj Martinovi Bílkovi se vším k tomu příslušenstvím za summu 75 R.
Na kterejž j[es]t závdanku a peníze purgkrechtní do letha [15]93 položil 20 R a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 5 R – 55 R
Ta summa všecka náleží Jakubovi Fulneckému.

Letha [15]94 v středu po svaté Anně Jakub Fulnecký vejš psaný ten j[es]t z těch nahoře psanejch 55 R obci vrbecké 22 R za hotovejch 5 R 18 gr prodal, kteréžto peníze jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Z toho dáno Jakubovi Fulneckému 3 R a obci vrbecké 2 R.
Letha [15]95 koupil Martin napřed psaný peněz purgkrechtních posledních od Jakuba Fulneckého jemu náležitých 12 R za 3 R hotových, kteréž se jemu na zaplacení gruntu jeho srážejí.
Jakož jest obci vrbecké na tom gruntě 20 R náleželo, takovejch peněz jest obec vrbecká Martinovi vejš psanému pustila a on jim proti tomu zase na podsedku svém, kterejž od něho Jan Kavják koupil, 21 R odvedl. Stalo se letha [15]95 v pátek po s[vatý]m Medardu.
f 31b
Letha [15]95 Martin Bílkových koupil od Jakuba Fulneckýho peněz, což jemu na tom gruntě náleželo 18 R. A tak ten Fulnecký tu více spravedlnosti žádné nemá a Martin Bílků má grunth svůj zaplacený.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Adam Bílků vzal podsedek po neb[ožtíku] Martinovi Bílkovi bratru svým za summu 100 R. Závdanku dal 4 R, z toho zaplaceno dluhu Janovi Slezákovi 2 R 15 gr, Kateřině Hudcovej nápadu po Martinovi Bílkovi bratru jejím 27 ½ gr a Adamovi bratru jejímu týž
27 ½ gr, ostatek platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Záhorovský, Václav Bartošků S.R.S.A.N.
Adam Bílků srazil sobě na gruntě svém nápadu po Martinovi Bílkovém bratru svém 49 R 2 ½ gr. A tak zůstává dopláceti Kateřině Hudcovej sestře svej 49 R 2 ½ gr, placením po 1 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Adam Bílků za grunt nápadníkům Martina Bílkového 2 R.
Ty jsou dány Jírovi Jarošovému za dluh n[ebožtíka] Martina Bílkového.
Z toho gruntu podle poručenství nebo[žtíka] Martina Bílkového náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kačerového
94 R, nebo Adam Bílků a Kateřina Hudcová nápadu po témž Martinovi Bílkovi na věnech přijali.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového Adam Bílků prodal podsedek se vším příslušenstvím od starodávna Martinovi Červinkovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 9 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Záhorovský, Petr Střelec S.R.S.A.N.
Téhož leta ut s[upr]a položil Martin Červinka za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kačerova 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Martin Červinka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerova
2 R.
f 32a
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Červinka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerova 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Martin Červinka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerova
2 R.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a prodal Martin Červinka grunt se vším příslušenstvím od starodávna Janovi Tuřanovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 1 R a což on týž Martin na tom g[runtu] vyplacenýho měl 7 R, ty jemu Janovi Tuřanovi pustil, ostatek platiti má od letha 1613 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za spravení a opravu g[runtu] i povinnosti JM Pánu Martin Hošků, Martin Majír S.R.S.N.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Tuřanů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerova 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jan Tuřanů za grunt svůj peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerova
2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jan Tuřanů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerova 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jan Tuřanský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerového 1 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Tuřanskej položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerového 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jan Tuřan položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerového 2 R.

[Pustý]

Letha 1624 za fojta Jana Markového po smrti Jana Tuřana od téhož fojta Jana Markového a spoluradních jeho prodán jest tento požár Štěpánovi Jmelovému za tu summu, což jest na něm spláceti, totiž za 72 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jíra Baček a Jan Vítků SRSAN.

Letha 1630 za fojta Štěpána Jmelového týž jest položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerového 2 R.
Zůstávají za ouřadem.
f 32b
Letha 1635 za fojta Štěpána Jmelového týž Štěpán položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kačerového, zůstávají za ouřadem 1 R.
Letha 1636 za fojta Petra Hoškovýho Štěpán Jmela položil za grunt peněz sirotkům nebožtíka Martina Kačerového 2 R.
Letha 1637 za fojta Martina Horčice Štěpán Jmela položil za grunt, ty přijal Jíra Kačerů 1 R.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice Štěpán Jmela položil za grunt, ty přijal Jíra Kačerů 1 R.
Letha 1645 za fojta Jíry Peprnýho Štěpán Jmela položil peněz ročních, ten přijal Jíra Kačerů 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Štěpán Jmela položil peněz ročních, ten přijal Jíra Kačerů 1 R.

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka ouřad prodali ten grunt po smrti Štěpána Jmelu Kryštofovi Mřihladovi za summu 72 R, a to bez závdanku, placení rok po roku až do vyplnění summy po 2 R. A tak jest jemu týž grunt za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu a placení podstavuje Šimona Zálešskýho a Pavla Markového SRSN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja prodali ten svrchu psaný podsedek po Kryštofovi Mřihladovi Václavovi Kučovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jíra Roučka a Jíra Hajdušek SRSN.