Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunt Jana Trubače

f 395a

Letha 1594 v pondělí po neděli družební Jan Ryba prodal j[es]t grunth ze štvrtí roli Janovi Trubačovi za summu 130 R.
Závdanku témuž Rybovi tenž Jan Trubač položil 18 R a platiti má při Vánocích od letha [15]94 po 6 R.
Kterémužto gruntu Jan Ryba témuž Janovi Trubačovi toto přidal:
Koně dva, pluhy dva, radlice dvě, vůz, bránu a jiným k tomu hospodářství příslušenstvím.
Ta spravedlnost z toho gruntu náleží osobám těmto:
Item Mikolášovi Dominovi 88 R. Ty sobě má bráti od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 6 R.
Též náleží na tom gruntě Janovi Rybovi naposledy 24 R.

Letha [15]94 položil Jan Trubač Mikolášovi Dominovi za grunt peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]95 položil Jan Trubačů za grunth peněz purgkrechtních Mikolášovi Dominovi 6 R.
Letha [15]96 položil Jan Trubač Mikolášovi Dominovi za grunth 6 R.
Jakož jest Rybovi na tom gruntě spravedlnosti náleželo
24 R, takové peníze jest Mikolášovi Dominovi za 9 R prodal. A tak ta všecka spravedlnost témuž Dominovi na tom gruntě náleží.
f 395b
Leta [15]97 položil Mikolášovi Dominovi Jan Trubač za grunt svůj 6 R.
Leta [15]98 položil Jan Trubač za grunt svůj Mikuolášovi Dominovi 6 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Trubačů za grunt svůj Mikulášovi Dominovi 6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Trubačů za g[runt] svůj Mikulášovi Dominovi 6 R.

Letha ut s[upr]a Jan Trubač prodal grunt svrchu psaný ze čtvrtí roli a s dvěma koňmi a jiným hospodářstvím Mikulášovi Červenému za summu 130 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Jarošových, Jíra Trubačů, Mikuláš Králů, Jan Trnků, Jan Jakšů, Tomáš Bartošků S.R.S.A N.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Červený za grunt Mikulášovi Dominovi 6 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Červený za g[runt] Mikulášovi Dominovi 3 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Červený za g[runt] Mikulášovi Dominovi 5 R.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Mikuláš Červený z tohoto gruntu ušel a Jan Trubač jej zase přijal a prodal ze čtvrtí roli Jírovi Mlýnkovýmu za summu 58 R. Závdanku dal 4 R, ty přijal Jan Trubač, a tak na tom gruntě nic míti nebude, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Trubač.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Domina předních peněz 56 R.
Obci vrbecké za dluh Mikulášovi Červenému 2 R.
f 396a
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového nápadníci neb[ožtíka] Mikuláše Domina prodali grunt ze čtvrtí roli Vavřincovi Jíry Štěpánových za summu 58 R bez závdanku a platiti má od letha 1609 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Adam Bochňa, Mikuláš Vachů, Mikuláš Králů SRSAN.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Vavřinec Štěpánových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Domina 2 R.

Letha 1610 za fojta Jana Miklošového Vavřinec Jíry Štěpáncových prodal grunt ze čtvrtí roli Lukášovi Kovářovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek doplatiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Jakšů, Pavel Bartošků, Martin Slanina
S.R.S.A N.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Lukáš Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Domina 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Lukáš Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Domina jináč Jankového 3 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Lukáš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Domina 3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Lukáš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Domina 3 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Lukáš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového jinak Domina peněz ročních 3 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Lukáš Kovář položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového peněz ročních 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Lukáš Kovář položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového 1 R
15 gr.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Lukáš Kovář položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového 3 R.

Téhož letha Lukáš Kovář prodal ten grunt Jírovi Konečnému za summu, což jest na něm dopláceti, totiž 56 R 15 gr. Závdanku dal 5 R, platiti má po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Michálků a Mikuláš Králů SRSaN.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jíra Konečný položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového 3 R.

Pusté

Letha 1628 za fojta Pavla Mlejnka po smrti Jíry Konečnýho prodán jest ten grunt ze čtvrtí roli Tomášovi Mlejnkovi za s[umm]u 56 R 15 gr bez závdanku, platiti jej má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Mlejnků a Jan Cíšků S.R.S.A N.
f 396b
Letha 1640 za fojta Martina Horčice Tomáš Mlejnek za g[runt] svůj položil 2 R.
Ty zůstávají za ouřadem.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Tomáš Mlýnek položil a zůstává za úřadem 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Tomáš Mlejnek položil ročních peněz 1 R.
Zůstává za ouřadem komu náležeti budou.
Letha 1648 za fojta Martina Šimkového Tomáš Mlýnek položil peněz ročních a zůstává za ouřadem 1 R.