Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunt Jana Matějového

f 415a

Letha [15]77 Jan Matějů má grunt svůj s půl lánem roli podle zápisu kněh starejch sirotčí[ch] v listu 26 za summu
110 R koupenej.
A již jej od několika leth má zaplacenej.

Letha 1596 Jan Matějů vejš psaný umřel, grunth po něm zůstalý jest prodán od ouřadu vrbeckého, fojta Janoše Tvrdoňovýho a starších k němu přidaných Jírovi Švehlovi s půl lánem roli, z osetím kromě jednych honů, se třima koňmi, hříběte[m], dvaceti měřic ovsa, pěti měřic žita, šest měřic ječmene, hrachu 1 mě[řice] i jiných k tomu příslušenstvím, což od hospodářství při témž gruntě se našlo, za summu 250 R. Závdanku položil 20 R a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vá[no]cích pořadně po 8 R. Závdanek přijali nápadníci po témž nebož[tíku] Janovi Matějovi zůstalí.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Jan Mlynářů, Pavel Barinusů, Martin Jakšů, Petr Hošků, Bernhart Trachtů, Tomáš Horčiců, Mikoláš Vachů, Pavel Benků S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jíra Švehlů za grunt peněz purgkrechtních 8 R.
Z toho dáno Dorotě, macoše níže psaných nápadníků, 2 R, Barboře dáno 2 R, Zuzaně dáno 2 R, Kuně dáno 2 R.
f 415b
Leta [15]97 položil Jíra Švehlů peněz ročních za grunt 8 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 2 R 20 gr, Zuzanně též dáno 2 R 20 gr a Kuně též dáno 2 R 20 gr.
Leta [15]98 položil Jíra Švehlů za grunt svůj 8 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 2 R 20 gr, Zuozaně též dáno 2 R 20 gr a Kuně též dáno 2 R 20 gr.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Švehlů za grunt svůj 8 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 2 R 20 gr, Zuzanně též dáno 2 R 20 gr a Kuně též dáno 2 R 20 gr.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Švehlů za grunt svůj 8 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 2 R 20 gr, Zuzanně též dáno 2 R 20 gr a Kuně též dáno 2 R 20 gr.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Švehlů za g[runt] 6 R.
Z toho dáno Barboře 2 R, Zuzanně 2 R a Kuně 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Švehlů za grunt nápadník[ům] ut s[upr]a 4 R.
Z toho dáno Barboře 40 gr, Zuzaně 40 gr a Kuně 40 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Švehlů za g[runt] nápadníkům ut s[upr]a 6 R.
Z toho dáno Barboře 2 R, Zuzaně 2 R a Kuně 2 R.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového prodán od starších grunt z půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Švehlovi, Adamovi Bochňovi za summu 210 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 5 R. Odevzd[án] za volný a svobodný.
Rukojmě Vavřinec Vrbecký, Martin Matušků, Jíra Hlásný, Jíra Tučný, Filip Barinusů S.R.S.N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Adam Bochňa za grunt 2 R 25 gr.
Z toho dáno Barboře 25 gr, Kuně 25 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového po Zuzanně dáno do truhlice 25 gr.
f 416a
Jakož náleželo Mikulášovi Vachovému po Kuně manželce jeho na tomto gruntě dílu jejího 57 R 5 gr, ty jest prodal obci vrbecké za hotových 9 R 10 gr. A tak tu Kuna nic nemá. Přijdú jim každého roku po 1 R 20 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Adam Bochňa za g[runt] 3 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R, nápad[níkům] po n[ebožce] Barboře 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Mathouše Jarošovýho dáno 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Adam Bochňa za grunt 3 R.
Z toho vzala obec vrbecká 1 R, nápad[níkům] po n[ebožce] Barboře 1 R, zůstává za ouřadem, vydán synům její[m], na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Mathouše Jarošového dáno 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošovýho položil Adam Bochňa za grunt peněz 3 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R, synu Barbořininému na Bobalov 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového 1 R.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového položil Adam Bochně za grunt svůj peněz 3 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R, synu Barbořininému na Bobalov 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Mathouše Jarošového 1 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Adam Bochně za grunt svůj peněz ročních 2 R.
Z toho dáno obci vrbecké 40 gr, synu Barbořininému na Bobalov 20 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Mathouše Jarošového 20 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Adam Bochně položil za grunt svůj peněz ročních 3 R.
Z toho dáno na obec vrbeckou 1 R, synu Barbořininému dáno do Bobalova 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Adam Bochňů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového
3 R.

Z toho dáno na obec vrbeckou 1 R, synu Barbořininému do Bobalova 1 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového 1 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Adam Bochňa položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového 3 R.
Z toho dáno na obec vrbeckou 1 R, synu Barbořininému do Bobalova 1 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového 1 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Adam Bochňů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového 3 R.
Z toho dáno na obec vrbeckou 1 R, synu Barbořininému do Bobalova 1 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového 1 R.
Pusté
f 416b
Letha 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali to pusté místo s půl lánem roli Janovi Klimkovému za 100 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských a obecních Kuba Vítek a Jan Čambal a Martin Porubský S.R.S.a N.

Leta 1639 za fojta Martina Horčice týž fojt s ouřadem prodali ten svrchu psaný grunt s půl lánem roli Janovi Gavlíkovému za summu 100 R, placením komu náležeti bude po vyjití tří let po 3 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní Šimek Záleský a Tomáš Mlejnků S.R.S.N.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starších jeho jest ten zvrchu psaný grunt s půl lánem roli prodán Jírovi Havlíkovi (škrtnuto).
Letha 1641 za fojta Tomáše Koplového jakož ten grunt svrchu psaný s polouláním měl koupenej Jan Havlíků od svrchu psaného ouřadu leta [1]639 pusté místo za 100 R, na něm podle jinších kupův upouští se jemu na něm 32 R. Tak má toliko dopláceti na něm 18 R komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán mu za volný.
Rukojmě Jíra Peprný a Jan Hoštík S.R.S.A N.

Pusté f 417a
Druhou čtvrt:
Leta a za fojta ut s[upr]a druhá čtvrt roli i z gruntem prodána Janovi Šášovi za summu 18 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest mu odevzdán za volný.
Rukojmě Jan Banač a Martin Jonáček SRSAN.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Šášů položil a zůstává za úřadem komu náležti bude 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jan Šášík položil peněz ročních 1 R. Ouřad přijmouce ten zlatý, mají ho vydati komuž náležeti bude.