Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Pavla Matouše Jarošového

f 435a

Letha 1588 v neděli před památkou svatého Jakuba apoštola Páně podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 104 ten Pavel vejš psaný koupil j[es]t grunth z půl lánem roli od Filipa Benkovů z osetím a jinejmi věcmi v témž zápisu obsaženejmi za 20 R.
A závdanku dal Pavel Filipovi 2 R a ostatek platit má od letha [15]89 při Vánocích po 2 R.
Ta všecka summa náleží témuž Filipovi Benkovů.
Na to jest jemu do letha [15]93 položil 7 R.
Rukojmě Janek Mlýnek, Václav Šáchů, Mikoláš Trubačů, Štefan Trubačů jinak Kovářů, Zach Šimečků, Vacek Kutějků, Mikoláš Vachů SRSAN.

Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]95 položil Pavel vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Ty sou vydány Filipovi Benkovi.
Letha [15]96 položil Pavel Jarošů za grunt peněz Filipovi Benkovi 2 R.
Leta [15]97 položil Pavel Jarošů za grunt svůj 2 R.
Leta [15]98 položil Pavel Jarošů za grunt svůj 2 R.
Z toho dáno nápadníkům třema po n[ebožtíku] Filipovi Benkovým, totiž Dorotě, Ance a Jírovi Jančovýmu z Kozojídek každýmu po 20 gr.
f 435b
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Jarošů za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Benkových ostatních peněz 1 R.
Ten zůstává při ouřadě. Ten jest vydán Ance, sestře Filipa Benkového.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt s půl lánem roli, z 1 klisnou, vozem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Mathouše Jarošového, Pavlovi Bartoškovýmu za summu 150 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Vachů, Pavel Tomků, Jíra Dominův, Jan Hošků SRSAN.
Pavel Bartošků srazil sobě dílu po Martě manželce své, vdově po n[ebožtíku] Pavlovi Mathouše Jarošového 37 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Bartošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošové[ho]
3 R.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Bartošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Mathouše Jarošového
3 R.

Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho ouřad velikovrbecký prodal grunt s půl lánem roli, z kteréhož Pavel Bartošků ušel, z 1 klisnou, s vozem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím Martinovi Dudíkovýmu za summu 150 R bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Hlásný, Jan Hošků, Martin Horčice a Mikuláš Jež S.R.S.a N.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Dudík za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Mathouše Jarošovýho
2 R.
Letha 1612 za fojta ut s[upr]a položil Martin Dudík za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošovýho 4 R.

Téhož letha za fojta ut s[upr]a Martin Dudík prodal grunt svůj s půl lánem roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem, bránú, z loukú na Velický i jiným od starodávna k tomu gruntu příslušenstvím Jírovi Medovému za summu 157 R. Závdanku mu dal 7 R a pustil mu, což zaplacených 6 R měl, ostatek platiti má od leta ut s[upr]a. Odevzdán za volný.
Rukojmě Ondra Tuřanský, Jan Vyvleč, Martin Košut S.R.S.N.
f 436a
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Medový za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Mathouše Jarošovýho peněz ročních 3 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jíra Medový položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového
2 R.
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně Jíra Medový položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Matouše Jarošového 3 R.

Letha 1628 za fojta Pavla Mlejnka po smrti Jury Medového prodán jest ten grunt s půl lánem roli Staňkovi Vařečkovýmu za summu tu, což na něm dopláceti jest, bez závdanku, platiti jej má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Mlejnků, Mikuláš Davče S.R.S.N.

Pustej

Letha 1635 za fojta Štěpána Jmelova týž fojt a ouřad prodali grunt Michovi Drbolovému z půl lánem roli za summu
100 R, placení ročně komu náležeti bude po 4 R. Odezdán jest za volný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jura škoda, Mikuláš Davče SRSAN.

Letha 1639 za fojta Martina Horčice ten svrchu psaný grunt s půl lánem roli Jura Tkadlců ujal za summu 100 R, placení komu náležeti bude po 3 R. J[es]t odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Jan Šášů a Martin Jonáček SRSN.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice položil Jura Tkadlců ročních peněz 1 R. Ten zůstává za ouřadem.
f 436b
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jura Tkadlců z gruntu ušel, zatím tu dolní čtvrt zase Martyšů ujal za summu 50 R, placení po 2 R. Od[evzdán].
Ruk[ojmě] Martin Šimků a Václav Tkadlců SRSaN.

Letha a za fojta ut s[upr]a Václav Hotař ujal druhú horní čtvrt za summu 50 R, placení po 2 R. Od[evzdán].
Rukojmě Martin Fiala a Jíra Zíma SRSaN.
Letha 1640 za fojta Jana Mlejnka jsouce na jednom gruntě Jan Martyšů a Václav Hotař a majíce po jedný čtvrti, položili oba dva peněz ročních 2 R.
Přijala je Kačenka, cerka Macka Jarošového.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodali ouřad vrbecký čtvrt roli po Václavu Hotařovi Martinovi Mikulovi za summu 20 R, platiti má po vyjití 3 leth komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Šimek Záleský a Jan Martyšů S.R.S.N.