Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunt Marka Tvrdoňového

f 477a

Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 93 Marek Tvrdoňů koupil jest grunth svůj z půl lánem roli a jiným k tomu, jakž ten zápis v sobě obsahuje, příslušenstvím za 300 R.
Na kderémžto gruntě od téhož letha [15]87 až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 79 R a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 221 R.
Ty náleží osobám níže psaným:
Item nápadníkům nebož[tíka] Mikoláše Tvrdoňova náleží
180 R. Na to jest letha [15]93 při Vánocích zadržel 10 R.
Item Janovi Tvrdoňového co jest souce na tom gruntě vyplatil, náleží jemu vyplacených 41 R. Ty jemu po vybrání napřed psaných osob spravedlnosti jejich jíti mají po 10 R.
Rukojmě Martin Trnka, Jakeš Záleskej, Martin Macigalů, Jan Ďatlů, Mikoláš Trubačů, Jan Koplů, Martin Horčiců, Jan Líkařů SRSAN.

Letha [15]93 položil Marek Tvrdoňových zadržalých peněz
10 R.
Letha [15]94 položil peněz purgkrechtních za grunth svůj Marek vejš psaný 10 R.
Letha [15]95 položil Marek za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
A mimo to od Daniele Ševce z Žeravic 40 R koupil, které se jemu na zaplacení gruntu srážejí.
f 477b
Letha [15]95 Marek Tvrdoňů koupil na gruntě svém peněz od Daniele Ševce, kteréž jemu náležely po Kuně manželce jeho, dceři nebož[tíka] Mikoláše Tvrdoňovýho, 40 R, kteréž se jemu na zaplacení gruntu jeho snímají.
A tak Marek nebude povinen z gruntu svého toliko po 8 R platiti až do vyplnění summy napřed položené, což dopláceti zůstává.
Téhož letha [15]95 koupil Marek na gruntě svém od Martina Tvrdoňového peněz jemu náležitých 36 R, které se jemu na zaplacení gruntu sníti mají.
Letha [15]96 položil Marek Tvrdoňů za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Leta [15]97 položil Marek Tvrdoňů za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Leta [15]98 položil Marek Tvrdoňů za grunt svůj na nápadníky n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 6 R.

Téhož leta [15]98 fojt a starší vrbecští prodali grunt z jatkou, z půl lánem roli, z koňmi 3, pluhem, bránami, ze dvěma vozy, z loukami k tomu gruntu od starodávna náležitejmi, z svinským dobytkem, ze 2 krávami, ze 4 ovcemi, pozuostalej po

n[ebožtíku] Markovi Tvrdoňovém, Janovi synu jeho za summu
300 R. Z toho sobě srazil dílu svého 103 R 12 gr 5 ½ den, ostatek mimo poražení dílu svého zuostává doplat[iti] 196 R
12 gr, platcením od letha [15]99 po 8 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i jatky a povinnosti panské Jan Fijant, Jan Miklošův, Ondra Valnejch, Jan Kavják, Jan Duchových z Velkej, Mikoláš Votickej z Velkej, Martin Vávrů, Mikoláš Vachův S.R.S.N.
Ta summa náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuoláše Tvrdoňového předních 57 R, platcením po 6 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 139 R 12 gr ½ den, platcením po 2 R. A když se těm vyplní s[irotkům] napřed psanejm summa jejich, půjdou po 8 R.
f 478a
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan, syn n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového, za grunt svůj 8 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového
6 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan, syn n[ebožtíka] Marka Tvrdoně, za grunt 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového
4 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Tvrdoňů za g[runt] 8 R.
Ty sou vzaty na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Tvrdoňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 4 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Tvrdoňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 8 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového puštěn od pana ouředníka Janovi Tvrdoňovi, aby platil po 6 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jan Tvrdoňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 4 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jan Tvrdoňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 5 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Jan Tvrdoň za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 4 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jan Tvrdoňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňovýho 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jan Tvrdoňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňovýho 6 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Tvrdoňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového ostatní 1 R a Janovi Mikuláše Tvrdoňů prvních peněz 5 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jan Tvrdoňů za grunt Janovi Mikuláše Tvrdoňového 6 R.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jan Tvrdoňů položil za grunt Janovi Mikuláše Tvrdoňového 5 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jan Tvrdoňů položil za grunt Janovi Mikuláše Tvrdoňového 4 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Tvrdoňů položil za grunt Janovi Mikuláše Tvrdoňového 6 R.
f 478b
Letha Páně 1618 za fojta Jana Markového Jan Tvrdoňů položil za grunt Janovi Mikuláše Tvrdoňového peněz ročních 6 R.
Letha 1636 za fojta Petra Hoškového Jan Tvrdoňů položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem 1 R.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice Jan Tvrdoňů položil za g[runt] a ty zůstávají za ouřadem 1 R.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprného tenž fojt z ouřadem tu jistú správu učinili, že nápadníci n[ebožtíka] Jana Mikuláše Tvrdoňového všichni zemřeli, tehdy ten nápad, co ročně na témž g[runtu] ještě dobírati jměli, totiž 2 R 25 gr 1 ½ den, jako na strejce připadlo.
A tak má Jan Tvrdoňů grunt svůj docela a zouplna zaplacený.

Letha 1649 za fojta Jana Mlýnkového majíce Jan Marků jinak Tvrdoňů ten grunt svůj docela a zouplna zaplacený, takovej jest zase synovi Janovi pustil, toliko aby bratřím a sestře
20 zlm, Pavlovi, Jírovi a Kateřině, doplácel po 2 zlm každoročně. Odevzdán za volné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra Jestřáb a Jan Pěkný SRSN.