Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunt Ondry Valnejch

f 487a

Letha [15]94 v sobotu před Hromnicemi Ondra Valného koupil j[es]t podsedek od Mikoláš Zlatníka za 30 R.
Na kderejž jest jemu závdanku položil 2 R 25 gr a platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Janošovi Tvrdoňovému od Václava Hladkých kúpené spravedlnosti náleží 23 R. Ty sobě po 2 R má pořadně bráti.
Též náleží na tom gruntě Mikolášovi Zlatníkovi na posledních penězích 4 R 15 gr.
Rukojmě Jíra Trubačů, Pavel Horčiců SRSAN.

Letha [15]94 položil Ondra Valnejch za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Ty přijal Janoš Tvrdoňův.
Letha [15]95 položil Ondra Valnejch za grunth peněz purgkrechtních Janošovi Tvrdoňovi 2 R.
Letha [15]96 položil Ondra Valnejch za grunth peněz Janošovi Tvrdoňovi 2 R.
Leta [15]97 položil Ondra Valnejch za grunt svůj Janošovi Tvrdoňovi peněz purgkrechtních 2 R.
Leta [15]98 položil Ondra Valnejch za grunt svůj Janošovi Tvrdoňového nápadníkům 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Ondra Valných za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového 2 R.
f 487b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa Ondra Valných prodal podsedek svůj Pavlovi Jíry Škodových za summu 30 R. Závdanku jemu dal 4 R, platiti má od leta 1600 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povin[nosti] JM Páně Ondra Valných, Martin Králů SRSaN.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa [položil] Pavel Jíry Škodových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového 2 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Jíry Škodových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Jíry Škodových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Jíry Škodových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového 2 R.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového fojt a starší prodali podsedek pozůstalý po neb[ožtíku] Pavlovi Škodových Matoušovi Vančíkovi za summu 45 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Červenka, Jíra Medový S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Matouš Vančíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Matouš Vančíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Matouš Vančík za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového 1 R.

Letha 1613 za fojta Jana Miklošovýho ouřad prodali požár ut s[upr]a Jankovi Tuřanskému za tu summu, což na něm dopláceti jest, totiž 44 R. Závdanku dal 1 R 20 gr, přijaty jsou na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového, platiti má od letha 1613 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Hrycků a Lukáš Fijala SRSaN.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového ten Jan Tuřanský, který byl tento grunt koupil, umřel, Michal syn jeho na ten kup a placení přistoupil. Odevzdán jemu ten g[runt] za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Mlýnek, Mikuláš Jež, Vašek Bartoškových a Jan Machalkových S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Michal za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového 4 R.
Ty obě odevzdávky nic neplatí, omylem to psáno jest, na jiném gruntě to připsáno býti má.
A tento g[runt] pustý jest.
f 488a
Letha 1636 za fojta Petra Hoškového týž fojt s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Janovi Pekařovi za summu 100 R, placení ročně komu náležeti bude po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Mikuláš Davčů, Mikuláš Mlýnek SRSAN.
NB. Omylů jest v tom, ten grunt poloulání náleží gruntu 51.