Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunt Pavla Kováře

f 475a

Tenž Pavel Kovářů má půl podsedku svého koupenej a již od několika leth zaplacenej.
Toho půl podsedku prodal Pavel vejš psaný Ondrovi Valných za summu 20 R. Závdanku témuž Pavlovi položil 2 R a ostatek
18 R tenž Ondra od téhož Pavla za 3 R 9 gr hotových koupil.
A tak toho půl podsedku svého zaplacený míti bude.

[Pustý]

Letha Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka starší velikovrbečtí prodali tohoto půl podsedku pustýho Jurovi Kutějkovi za summu 18 R bez závdanku a platiti jej má počna při posudcích letha 1616 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a odbývání povinností panských i obecních Tomáš Hrycků a Adam Bocheň S.R.S.a N.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jura Kutějků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Valných 1 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jura Kutějků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Valných 1 R.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Markového Jura Kutějků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Valných 1 R.
Jest obrácen k ruce JM Páně.

Pusté

Letha 1628 za fojta Pavla Mlýnka po smrti Jury Kutějky prodán jest ten půl podsedku Janovi Cíškovi za summu 18 R bez závdanku a platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a odbývání povinností panských i obecních Daněk Pejka a Mikuláš Mlejnků S.R.S.a N.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprnýho Jura Čambal koupil půl podsedku pustého za summu 18 R, placení po vyjití roku pořad zběhlého po 2 R. Od[evzdán].
Rukojmě Tomáš Koplů a Janíček Marků S.R.S.a N.
f 475b
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jíra Čambal zemřel a Jíra Zímů pojal sobě Bětu, vdovu pozůstalú po něm, a ujal ten podsedek za summu 18 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Marků a Jura Jestřáb SRSAN.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jíra Zímů položil peněz ročních 1 R.
Ten zlatý zůstává za ouřadem.