Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Jana Matouškového

f 527a

Ten Jan Matoušků má grunth svůj z půl lánem roli od dávných leth koupenej.
A již jej zaplacenej má a žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového nápadníci neb[ožtíka] Jana Matouškového prodali grunt ut s[upr]a s půl lánem roli a s půl achtelem vinohradu v hoře Slavkovské na Lipovsku a jiným k tomu příslušenstvím Martinovi, synu téhož Jana Matouškového, za summu 150 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Slabý, Mikuláš Vachů, Mikuláš Králů, Jíra Trnků, Mikuláš Kubaňů, Adam Bochňa S.R.S.A N.
Martin Mathoušků srazil sobě díl svůj na tomto gruntě svém, totiž 19 R 14 gr 4 den. A pustili jemu nápadníci na placení po 4 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Martin Mathoušků za g[runt] nápad[níkům] Jana Mathouškového 2 R.
Ty odvedli na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných za dluh otce jejich.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Mathoušků za grunt nápad[níkům] Jana Mathouškového 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných za dluh otce jejich 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Male mlynáře na dluh Jana Mathoušového za víno 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Martin Mathoušků 3 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Male mlynáře na dluh Jana Mathouškového za víno.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Mathoušků
4 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Male mlynáře na dluh Jana Mathouškového za víno.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Martin Mathoušků 4 R.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] Jana Mathuškovýho za víno [na] s[irotky] n[ebožtíka] Male mlynáře ostatních 18 gr.
f 527b
Zůstává se za ten grunt od Martina Matuškového dopláceti 113 R 5 gr 3 den.
Vyloženejch peněz za g[runt] mimo splácení dluhův na hotově zůstává 3 R.
Summa všeho 116 R 24 gr 3 den.
To připadlo na Kateřinu, manželku n[ebožtíka] Jana Matuškovýho, Kunu, Anku, Markytu, Barboru a Dorotu dítky jeho. Přijde na každého po 19 R 14 gr 4 den.
Na to vydáno Kateřině vdově vyšlých peněz 19 gr, Kuně
19 gr, Ance 19 gr, Markytě 19 gr, Barboře 19 gr, na s[irotka] n[ebožtíka] Thomáše Němcového po Dorotě mateři jeho 19 gr.

Letha 1613 za fojta Jana Miklošovýho položil Martin Matoušků za grunt 4 R.
Na to vydáno Kateřině vdově peněz 20 gr, Kuně 20 gr, Ance 20 gr, Margitě 20 gr, Barboře 20 gr, na s[irotka] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 20 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Martin Matoušků za grunt svůj peněz 4 R.
Z toho dostali nápadníci napřed psaní každý po 40 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Martin Matoušků položil za grunt peněz ročních 4 R.
Ty přijali nápadníci svrchu psaní, kromě na s[irotka] n[ebožtíka] Thomáše Němcového zanecháno 20 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Matoušků položil za grunt peněz ročních 4 R.
Dáno z nich nápadníkům 3 R 10 gr a na s[irotka] n[ebožtíka] Tomáše Němcového obráceno 20 gr.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Martin Matoušků položil za grunt 4 R.
Dáno z nich nápadníkům 3 R 10 gr a na s[irotka] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 20 gr.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Markového Martin Matoušků položil za grunt 4 R.
Dáno z nich nápadníkům 3 R 10 gr a na s[irotka] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 20 gr.
Pusté
f 528a
Leta Páně 1639 za fojta Martina Horčice týž fojt s ouřadem prodali polovici téhož gruntu i ze čtvrtí roli Jakubovi Řehořovému za summu 50 R, placení ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Marků a Jíra Škoda SRSN.

Ten grunt s polouláním na dvý rozdělen:
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Jírovi Živnostovi za summu 8 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest jemu za volný odevzdán.
Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Šimek Záleský a Jan Čambal S.R.S.A nerozdílnou.

Druhá čtvrt:
Za fojta ut s[upr]a druhá čtvrt roli z gruntem prodána jest Janovi Banačovi za summu 8 R, platiti má po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti JHM a jinší Šimek Záleský a Jan Čambal S.R.S.A N.

Pusté

Leta Páně 1645 za fojta Jíry Peprného Jan Banačů jsouce z vůlí vrchnosti z tej čtvrti propuštěn, takovú zase ujal Jíra Jezstřábů za summu 8 R, placení po vyjití dvouch let po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Pekařů a Jan Mlejnek SRSAN.
f 528b
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jíra Jezstřáb položil a zůstává za úřadem 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Jíra Jestřáb položil a přijal Jíra Marků za rok 1647 1 R.

Letha 1649 za fojta Jana Mlýnkového jakož Jíra Živnost tu čtvrt roli v držení měl, od takovej pro nemocnost propuštěn jest. Po něm takovou zase Jíra Jestřáb ujal za summu 8 zlm bez závdanku, placení za obě štvrti po 2 zlm. A také jest jemu ten grunt z tím celejm polouláním připsán za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Tomáš Koplů, Martin Hudců SRSN.