Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunt Jana Miklošového

f 537a

Letha 1592 v neděli den památky svatého Lukáše nápadníci nebož[tíka] Jíry Škodového prodali grunth s půl lánem roli i jiným k němu příslušenstvím, což se koliv toho našlo, Janovi Miklošové[mu] za summu 200 R.
Na kderejž jest vyplnil závdanku a jedny peníze purgkrechtní 19 R.
Z toho závdanku a peněz purgkrechtních zaplaceno dluhu po nebož[tíku] Jírovi Škodových 6 R, ostatek dáno nápadníkům těmto: Dorotě 6 R, Pavlovi 3 R, Zuzanně 4 R.
A ostatek za ten grunth dopláceti zůstává od leta [15]93 nápadníkům nebož[tíka] Jíry Škodového 181 R, zejména těmto:
Item Dorotě 58 R 10 gr.
Item Zuzaně 61 R 10 gr.
Item Kuně 61 R 10 gr.
Ty se jim pokládati mají při Vánocích po 8 R.
Rukojmě Martin Macigal, Jan Koplů, Mikoláš Trubačů, Mikoláš Vachů a Jíra Trubačů SRSAN.
f 537b
Item Jan Miklošů ten sobě na gruntě díl Kuny manželky své srazil a tak ještě za dotčený grunt svůj dopláceti zůstává vejš psaným osobám 120 R 20 gr.
Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 4 R a Dorotě též dáno na díl její 4 R.
Téhož letha [15]94 položil zadržalejch peněz za grunth svůj 8 R.
Z toho dáno Zuzaně 4 R a Dorotě též dáno 4 R.
Jakož jest po Dorotě napřed psané ještě spravedlnosti 50 R 10 gr náleželo, takovou spravedlnost jest Ondra Valnejch, manžel týž Doroty, Janovi Miklošových za 8 R peněz hotovejch prodal. A táž Dorota na tom gruntě více žádné spravedlnosti již nemá.
A tak za týž grunth nebude povinen pokládati od letha [15]95 toliko po 4 R.
Letha [15]95 položil Jan Miklošů za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Letha [15]96 položil Jan Miklošů za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Leta [15]97 položil Jan Miklošů za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Těch 8 R jest vydáno Zuzaně na díl její.
Leta [15]98 položil Jan Miklošů za grunt svůj peněz ročních Zuzaně na doplnění dílu jejího 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Miklošů za grunt svůj 4 R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.

f 538a
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Miklošů za grunt svůj 4 R.
Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Miklošů za grunt 4 R.
Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Miklošů za grunt 2 R.
Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil on za g[runt] 4 R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil on za g[runt] 2 R.
Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil on za g[runt] 4 R.
Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho položil on za g[runt] 4 R.
Ty přijala Zuzana na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jan Miklošů za g[runt] 4 R.
Ty přijala Zuzana na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil týž Jan ut s[upr]a za grunt ostatních peněz Zuzanně sestře své 5 R 10 gr.
A tak ten grunt docela a zouplna zaplacený má.

Letha 1628 za fojta Pavla Mlejnka po smrti Jana Miklošového fojt a starší Velkej Vrbky na místě nápadníků prodali ten grunt s půl lánem roli Jakubovi Bílkovi za s[ummu] 120 R
20 gr. Závdanku dal hned při odevzdávce 2 R, platiti jej má při posudcích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Šimek Zálezskej, Mikuláš Mlejnků S.R.S.a N. Ten závdanek přijali fojt a starší do truhlice obecní.

Pusté
f 538b
Letha 1636 za fojta Petra Hoškového týž fojt s ouřadem prodali grunt z polouláním tak na ten spůsob, jakž ho sám Jakub Bílek od ouřadu koupený jměl, totiž za summu Mikulášovi Mlýnkovi za 120 R 20 gr, platiti jej má při posudcích po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Šimek Zálešák a Jan Marků SRSN.

Letha 1639 za fojta Martina Horčice Mikuláš Mlýnek zemřel, pojmouc sobě Jíra Živnost manželku neboštíka Mlýnka ujal ten svrchu psaný grunt po něm od ouřadu jemu prodaný za 100 R, placení po vyjití tří let komu náleží po 3 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jan Čambal a Jíra Hránka SRSAN.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jíra Živnost položil peněz ročních 1 R.
Ty peníze na ten čas zůstávati budou za ouřadem, komu se vyhledají.