Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Jana Koplového

f 541a

Letha 1589 v pátek před památkou Zvěstování Panny Marie Jan Koplů koupil j[es]t grunth svůj po nebož[tíku] Šimkovi Poduškovi zůstalý z půl lánem roli, ze dvěma koňmi, vozem, osetím dvoje honce i jiným hospodářstvím za 176 R.
Téhož letha svrchu psdaného Jan Koplů položil závdanku 14 R a ostatek od dotčeného letha [15]89 dopláceti zůstává při Vánocích po 8 R.
Letha [15]89
Letha [15]90 Za těch pět leth po 8 R vyplniti měl 40 R.
Letha [15]91 I nachází se, že toliko 23 R vyplnil a
Letha [15]92 17 R zadržel.
Letha [15]93
Vydání toho závdanku a peněz ročních položených toto:
Item za dluhy nebož[tíka] Šimka Poduškového dáno 8 R.
Item Janovi, synu dotčeného Šimka Poduškového 21 R 15 gr.
A mimo to ještě z téhož gruntu sluhu zaplatiti má Jírovi, synu Bartoně Bačka 9 R 15 gr.
A ostatek náleží osobám níže psaným toto:
Item nápadníkům nebož[tíka] Šimka Poduškového náleží Mikolášovi 50 R, Jírovi též náleží 50 R, Janovi též náleží
28 R 15 gr.
Rukojmě Štěpán Šáchů, Martin Šáchů, Tomáš Horčiců, Martin Horčiců, Jan Ďatlů, Mikoláš Trubačů S.R.S.A.N.
f 541b
Letha [15]94 Jan Koplových položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 R.
Z toho dáno Jírovi Bačkovému 4 R a na nápadníky n[ebožtíka] Šimka Poduškového 4 R.
Letha [15]95 položil Jan Koplů za grunth peněz purgkrechtních 8 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bačka 4 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Podušky 4 R.

Letha 1596 ten napřed psaný grunth jest zase prodán po nebož[tíku] Janovi Koplovi Martinovi Poduškovi se vším hospodářstvím, koňmi dvěma, hříbětem, osetím, jednou krávou za summu 200 R. Místo závdanku srazil sobě díl Kateřiny manželky své, což jí tu náleželo 10 R 24 gr a tak ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 8 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Kutějků, Jan Trubačů, Jíra Trubačů, Jan Miklošů, Štefan Kovář, Martin Klambů, Jan Jakše Záleského SRSN.

Letha [15]96 ten grunth jest zase prodán od Martina Podušky z půl lánem roli, dvěma koňmi a jedním hříbětem, osetí ozimého patery hony Martinovi Koplovi za summu 200 R. Závdanku Martin Koplů položil hned při odevzdávce 18 R, z toho dáno Martinovi

Poduškovi 10 R a na sirotky n[ebožtíka] Bačka dáno 1 ½ R, více na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového též dáno 6 ½ R a platiti má od letha [15]97 pořadně při Vánocích po 8 R.
f 542a
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Hudec, Jíra Koplů, Jíra Trubačů, Adam Hurýšek, Jan Miklošů, Václav Machačů, Jan Záleských, Mikoláš Klambů, Mikoláš Trubačů, Macek Jarošů SRSN.
Leta [15]97 položil Martin Koplů za grunt svůj 8 R.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 5 R
15 gr a s[irotkům] n[ebožtíka] Bačka sou na obec 2 ½ R.
Leta 1598 položil Martin Koplů za grunt svůj 8 R na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Koplů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 8 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Koplů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 6 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Koplů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 6 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Koplů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 3 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Martin Koplů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 6 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt s půl lánem roli, s 1 klisnou, vozem, pluhem, bránou, pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Koplovým, Martinovi Kejchavkovi za summu 200 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Jakšů, Mikuláš Králů, Jan Hošků, Jíra Ďatlů, Mikuláš Kubaňů, Mikuláš Skřipů, Jan Trubačů, Pavel Machalků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Poduškového předních peněz
60 R 21 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Koplového 79 R 9 gr.
Martin Kejchavka z těch 63 R 24 gr srazil sobě dílu po Kateřině manželce své 31 R 27 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kejchavka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 3 R.
f 542b
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kejchavka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 3 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho položil Martin Kejchavka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškovýho 3 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Kejchavka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 4 R.

Zuostává se ještě těm nápad[níkům] n[ebožtíka] Šimka Poduškového vyplniti 7 R 21 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kejchavka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 4 R.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a prodal Martin Kejchavka grunt s půl lánem roli Thomášovi Koplovýmu za summu 200 R bez závdanku a což ten Martin Kejchavka na tom gruntě vyplaceného měl 48 R 27 gr, ty jest Thomášovi Koplovýmu pustil, ostatek platiti má od letha 1613 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za spravení a opravu g[runtu] i povinnosti J.M. Páně Jan Peprný, Pavel Mlejnků, Jan Tuřanský, Martin Bartošků S.R.S.N.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového položil Thomáš Koplů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového
4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Tomáš Koplů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Tomáš Koplů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 4 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Tomáš Koplů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 3 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Tomáš Koplů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 4 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Tomáš Koplů položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového 4 R.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Poduškového Tomáš Koplů 1 R.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprného tenž fojt z ouřadem dosvědčili, že s[irotek] n[ebožtíka] Šimka Poduškového cokoliv na tomž g[runtu] dobírati jměl, totiž 127 zlm 3 gr, to všecko za zdravého života jest z křesťanský ruky Tomášovi Koplovému daroval.
A tak on má svého gruntu docela a zouplna zaplaceného.