Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunt Jíry Trubače

f 567a

Letha 1592 Jíra Trubačů koupil podsedek svůj od Jana bratra svého za 49 R.
Na to jest položil závdanku letha vejš psaného 2 R a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 2 R - 47 R. Na to zadržel za letho [15]93 2 R.
Ta summa vejš psaná náleží osobám těmto:
Item Martinovi Macigalovi náleží 27 R 19 gr, ty peníze náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Bačka. Ty se předně jemu vyplniti mají po 2 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Vlčnovského náleží 19 R 11 gr. Ty jim jíti mají, když Martin Macigal svou spravedlnosti vyzdvihne, též po 2 R.
Rukojmě Jan Trubačů.

Letha [15]93 a [15]94 položil Jíra Trubačů za podsedek svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ty sou dány Martinovi Macigalovi.
Letha [15]95 položil Jíra Trubačů za grunt peněz purgkrechtních Martinovi Macigalovi 2 R.
Téhož letha [15]95 prodal Martin Macigal na gruntě peněz purgkrechtních Jírovi Trubačovi 7 R 27 gr a mimo ty prodané peníze odvedl do jiných sirotčích peněz za obilí, což dlužen byl 13 R 22 gr. Ty se od letha [15]96 po 2 R z téhož gruntu vyplniti mají.
f 567b
Letha [15]96 položil Jíra Trubačů za grunth peněz [na] s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Leta [15]97 položil Jíra Trubačů za grunt svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Leta [15]98 položil Jíra Trubačů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Trubačů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Trubačů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa podli rozdílu statku Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jírovi Trubačovi, koupila podsedek se dvěma vinohrady v Vlčí hoře na Kněždubsku, z šesterými včelami, z jednou krávou, ze čtyřmi kusy dobytka svinského a jiným nářadím domovním za 180 R. Z toho sobě srazila dílu svého 45 R 19 gr a tak mimo poražení dílu svého zůstává sirotkům dopláceti summy 134 R 11 gr. Z toho náleží předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 11 R
19 gr, s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Vlčnovského 15 R 11 gr a na posledních penězích s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Trubačova 104 R 18 gr, placením takto: za podsedek po 2 R a za vinohrady

podli hory práva po 6 R. Odevzdáno to všechno za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Matoušků, Martin Bartošků, Václav Machalků, Tomáš Bartošků, Jan Trnka, Jan Mlejnek S.R.S.N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Vavřinec Jíry Štěpánových na místě Zuzanny ut s[upr]a manželky své za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Trubačového i za vinohrady 5 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Vavřinec Štěpánových za grunt a vinohrady 3 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Trubačova 2 R.
f 568a
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového Vavřinec Štěpánových prodal grunt s dvěma roubanicemi, s polovicí osetí na jedné roubanici a jedněch honech na Malovrbecku Václavovi Martina Bartošového za 60 R. Závdanku jemu dal 9 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Švehla, Jan Trnkových S.R.S.N.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Václav Martina Bartošového za g[runt] 2 R.
Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Václav Martina Bartošového na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka za grunt
2 R.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Martina Bartoškového prodal podsedek ut s[upr]a ze 3 roubanicemi Mikulášovi Hejdovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal 6 R a platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Ko[u]řil, Jan Peprný SRSAN.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Hejda za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho položil Mikuláš Hejda za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Mikuláš Hejda za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošovýho položil Mikuláš Hejda za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka dvojích peněz, lonských a letojších 3 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Hejda za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Mikuláš Hejda položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Mikuláš Hejda položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka, přijato 1 R.
f 568b
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Mikuláš Hejda položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.

Letha ut s[upr]a Mikuláš Hejda prodal ten grunt Václavovi Kučerovi za tu summu, což na něm dopláceti 38 R. Závdanku dal 1 R 15 gr, platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Peprný a Pavel Belů SRSAN.
Ty 2 R sou vydány Janovi Jakšovi po Dorotě, manželce n[ebožtíka] Vaňka Vlčnovského.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Václav Kučera položil za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Janovi Jakšovi po Dorotě, manželce n[ebožtíka] Vaňka Vlčnovského.

Pusté