Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunt Adama Hurýška

f 577a

Ten Adam má svůj grunt s půl lánem roli za 142 R koupenej.
Za kterejž do letha [15]93 zaplatil i s tím, což j[es]t jemu Martin Macigal pustil, 12 R 12 gr a ještě dopláceti zůstává sirotkům nebož[tíka] Bartoně Bačka podle zápisu kněh sir[otčích] 129 R 18 gr 5 den.
A toto jest zadržel 2 R 7 ½ gr a ostatek platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 5 R až do vyplnění summy vejš psané.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též za povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci vykonaný zejména tito: Martin Krejčí, Jíra Trubačů, Mikoláš Tomana Horčiců, Jíra Cihlář R.S.N.

Letha [15]94 položil Adam vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]95 položil Adam Hurýšků za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]96 položil Adam Hurýšků za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]97 položil Adam Hurýšek za grunth 5 R.
Letha [15]98 položil Adam Hurýšek za grunt 5 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Adam Hurýšek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 5 R.
f 577b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusova Adam Hurýšek prodal grunt z půl lánem roli, ze 2 koňmi, z vozem, s pluhem a bránami, z polovicí osetí obojího Janovi Kovářů za summu
142 R. Závdanku jemu dal 20 R a platiti má od letha 1600 po
5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Trubačů, Pavel Horčiců, Mikuláš Vachův, Jan Šáchův, Pavel Benků, Jan Miklošů S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 3 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 3 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R 15 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 5 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového Jan Kovář prodal grunt s půl lánem roli Ondrovi synu svému (a přidal jemu klisnu 1, půl vozu, pluh, bránu a 4 hony osetí ozimého) za summu 140 R. A jakož měl týž Jan Kovář zaplaceného na tom gruntě 31 R
15 gr, ty jest Ondrovi synu svému pustil na ten spůsob, aby po smrti jeho k statku po něm pozůstalému žádného práva neměl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Mathouš Vančík, Mikuláš Jež, Mikuláš Králů, Martin Košut S.R.S.A N.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Ondra Kovář prodal grunt s půl lánem roli, s jednú klisnú, s polovicí osetím na
5 kusích Janovi Masařových za summu 140 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Ondra Tuřanský, Matúš Vančík, Mikuláš Pulec, Jan Záhorovský S.R.S.A N.
f 578a
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jan Masařových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jan Masařů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho položil Jan Masařův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jan Masařův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jan Masařův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Masařův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jan Masařů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jan Masařů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jan Masařů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka
2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Masařů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jan Masařů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.

Pusté

Jedna čtvrt:
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového od téhož gruntu ujal polovici gruntu ze čtvrtí roli Vašek Hotař za summu 8 zlm, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zlm. Jest mu odevzdán za volný.
Rukojmě za placení gruntu Jíra Tuřanský a Jíra Škrobenejch R.S.A N.
Pusté