Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunt Martina Miklošového

f 599a

Letha 1589 Jan Líkařů prodal podsedek svůj Martinovi Miklošovému za 40 R.
Na kterejž j[es]t závdanku a peněz purgkrechtních i s tím, což od Matěje Šiše skoupil, vyplnil, tak jakž o tom v knihách starejch purgkrechtních v listu 76 položeno jest, 37 R.
A ještě dopláceti zůstává sirot[kům] nebož[tíka] Vávry Šáchového 3 R. Ty sou za ním zadržalé.
Rukojmě za opravu téhož podsedku Bernhart Trachtů, Jan Koplů, Jakub Fulnecký, Jan Švec S.R.S.A.N.
A týž obzvláště Martin Miklošů drží jatku ještě před koupením gruntu svrchu psaného od mnoha leth, od Janoše Tvrdoně strejce svého koupenou, což z ní platu Jeho Milosti Pánu náležitého spravovati povinen j[es]t, to j[es]t v rejstřích správních na zámku Strážnici zapsáno.

Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních a ostatních 3 R.
A tak má grunt svůj zaplacenej.
f 599b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového Martin Miklošů prodal podsedek svůj Janovi Martina Horčicového za summu 50 R. Závdanku jemu dal 9 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Peprný, Martin Matoušků S.R.S.A N.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového položil Jan Martina Horčicového za g[runt] Martinovi Miklošových 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jan Martina Horčicového za grunt 2 R.
Ty jsou dány do truhlice sirotčí na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklošového.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jan Martina Horčicového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklošového 2 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R a do truhlice dáno 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Jan Martina Horčicového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklošového 1 R 15 gr.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 15 gr a do truhlice 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jan Martina Horčicového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklošového 2 R.

Letha 1612 za fojta Jana Miklošového prodal Jan Martina Horčicovýho grunt Martinovi z Lipové za summu 50 R bez závdanku. A což ten Martin Horčice na tom g[runtu] zaplaceného měl, totiž 18 R 15 gr, ty jest Martinovi z Lipové pustil, ostatek platiti má od letha 1612 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukoj[mě] za spravení a opravu g[runtu] i povinnosti JM Páně Tomáš Krkoška, Martin Hofírka S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin z Lipové za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklošového 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Martin z Lipové za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklošovýho 2 R.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Martin z Lipovej prodal grunt Jakubovi Zálešákovi za tu summu, což na něm doplatiti zůstává, bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Peprného a Lukáš Fiala.
Letha ut s[upr]a Jakub Zálešák položil [na] s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklošového 3 R.
f 600a
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jakub Zálešák položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklošového
2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jakub Zálešák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Miklošového 2 R.

Letha 1619 za fojta Tomáše Bartoška po smrti Jakuba Zálešáka ten grunt prodán od fojta a starších Jírovi Tuřanskému za tu summu, což na něm dopláceti zůstává, totiž za (neuvedeno) bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Kutějkových a Jan Václava Hoškového SRSN.