Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunt Martina Horčicového

f 609a

Ten Martin Horčiců má grunth svůj z půl lánem roli od dávných leth zaplacenej a žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového Martin Horčiců prodal grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou a s polovicí osetí všeho, též z 1 krávou a se 2 ovcemi Matějovi synu svému za summu 130 R. Závdanku jemu dáti má 15 R, ostatek platiti má od letha 1605 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Cihlář, Macek Slabých, Jan Tuřanský, Václav Machalků S.R.S.N.
Martin Horčiců vymínil sobě, aby jemu Matěj syn jeho v každé pole honce obilí semenem svým osíval až do smrti jeho 1. Též vymínil sobě roubanici až do smrti své, aby ji užíval a po smrti jeho aby zase ke grunthu připadla.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt s půl lánem roli, zůstalý po neb[ožtíku] Matějovi Horčicovým, Jírovi Tuřanovi za summu 150 R. Závdanku dal 6 R a o s[vaté]m Janě příštím dáti ještě má 7 R a ostatek platiti při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin dudík, Mikuláš Pulec, Mathouš Vančík, Martin Košut SRSN.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového Jíra Tuřan při s[vaté]m Janě ostatek závdanku doložil 7 R.
Ty přijal Jíra Vančík za dluh n[ebožtíka] Matěje Horčice a prvnějších nahoře psaných 6 R odvedl Jírovi Hlásnýmu ten Vančík za dluh svůj.
f 609b
Na tom gruntě podle rozdílu náleží těmto:
Janovi, synu n[ebožtíka] Martina Horčicového, nápadu po Matějovi bratru jeho náleží mimo vinohrad v Slavkovské hoře na Lipovsku přijatý ještě 61 R 15 gr.
Pavlovi bratru jeho týmž spůsobem mimo vinohrad v Klučové hoře na Lipovsku přijatý náleží ještě 75 R 15 gr.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Tuřan za grunt 2 R.
Z toho vzal Jan Horčica 1 R a Pavel bratr jeho 1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Tuřan za g[runt] 4 R.
Z toho vzal Jan Horčica 2 R a Pavel bratr jeho 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Tuřan
2 R.
Z toho vzal Jan Horčice 1 R a Pavel bratr jeho 1 R.

Letha 1612 za fojta Jana Miklošového Jan, syn n[ebožtíka] Martina Horčicového, ujal grunt svrchu psaný s půl lánem roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Tuřanovi, v summě 150 R.

S toho sobě srazil, což na tom g[runtu] dílu svého měl mimo předešlé vyzdvižení 57 R 15 gr a Pavel bratr jeho pustil jemu své spravedlnosti 21 R 15 gr, ostatek platiti má od letha 1612 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M.P. Jan Záhorovský, Tomáš Krkoška S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Martin Horčiců položil za g[runt] 1 R.
Přijal Pavel ten jeden zlatej.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Machalků za g[runt] Pavlovi Horčicovýmu 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jan Machalků za g[runt] Pavlovi Horčicovému 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jan Machal položil Pavlovi Horčicovému za grunt peněz 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jan Machal položil Pavlovi Horčicovému za grunt peněz ročních 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Machal položil za grunt Pavlovi Horčicovi 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jan Machal položil za g[runt] Pavlovi Horčicovi 2 R.

Pusté