Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunt Jíry Tomana Horčice

f 619a

Letha 1589 v pátek před památkou Zvěstování Panny Marie Jíra vejš psaný koupil grunth svůj s půl lánem roli od Jana Koplového podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 110 za 150 R.
Na kterejž jest letha vejš psaného témuž Janovi Koplovi položil závdanku 8 R a od letha [15]89 dopláceti zůstává
142 R, ty platiti má při Vánocích po 6 R.
Na to jest do letha [15]93 peněz purgkrecht[ních] vyplnil
9 R a zadržel do letha [15]93 21 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Vracovskýho, tak jakž o tom v rejstřích sirotčích položeno jest, náleží 131 R.
Item Janovi Koplovi na posledních penězích též náleží 2 R.
Rukojmě Pavel Jarošových, Jan Švec, Lukášův syn, Pavel Barinusů, Martin Tomana Horčicových, Zachariáš Šimečků, Mikoláš Vachů.
Letha [15]94 položil Jíra Tomana Horčice za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]95 položil Jíra Tomana Horčice za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 R.
f 619b
Letha [15]96 položil Jíra Tomana Horčice za grunth peněz
6 R.
Leta [15]97 položil Jíra Tomana Horčice za grunt 4 R a za rok [15]98 položiti má 8 R, neb j[es]t placení po 6 R.
Leta [15]98 položil Jíra Tomana Horčicového za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vracovského 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Tomana Horčicového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vracovského 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Tomana Horčicového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vracovského 3 R.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa Jíra Horčiců prodal grunt s půl lánem roli, s 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, s polovicí osetí kromě jednoho oujezda, na kterémž sobě osetí vymínil, a jiným k tomu příslušenstvím Martinovi Šimkovýmu za summu 200 R. Závdanku jemu dal 25 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Tomků, Mikuláš Vachů, Martin Králů, Jan Jakšů S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Šimků za grunt na sirotky] n[ebožtíka] Jíry Vracovského 2 R.

Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa Martin Šimků prodal grunt s půl lánem roli, s 1 klisnou, s vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím Bernartovi Machalkových za summu 200 R bez závdanku, platiti má od letha 1603 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Cihlář, Jan Kutějků, Jan Jakšových, Martin Koplů SRSAN.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby položil Bernart Machalkových za grunt na s[irotky[ n[ebožtíka] Jíry Vracovského 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Bernart Machalkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vracovského 3 R.

Letha 1613 za fojta Jana Miklošovýho starší prodali požár s půl lánem roli i skopným, což se s té roli dostane, Martinovi Markovýmu za summu 196 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Lukáš Čučík, Jan Tuřanů, Jan Hanáček, Jan Machalků SRSAN.
f 620a
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Martin Marků položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vracovského 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Marků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vracovského peněz ročních 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Martin Marků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vracovského 3 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Martin Marků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vracovského 3 R.

Pusté

Letha 1645 za fojta Jíry Peprného tenž fojt z úřadem z poručení JMP prodali z toho poloulání jednu čtvrt, poněvadž velmi malá a skrovná jest, za půl čtvrti roli za summu Jírovi Hránkovi 98 R, placení po 2 R.
Item druhú čtvrt za půl čtvrti roli v summě Martinovi Filovi 98 R, placení po vyjití půldruhého roku každý po 2 R. Od[evzdána].
Rukojmě za Filu Štěpán Jmela a Jura Škoda, za Hránka Jan Králů a Jura Čambal SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Martin Filů položil a zůstává za úřadem 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jiřík Pokorný ujal půl čtvrti roli s povolením pana ouředníka po Martinovi Filovi za summu 48 R, placení rok po roku po 2 R. Za volný a svobodný jest odevzdán.
Rukojmě podstavuje Šimek Záleský a Tomáš Koplů SRN.