Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunt Mikoláše Klambového

f 639a

Letha 1592 v sobotu po svatým Matěji prodal Štěpán Šáchů Mikolášovi Klambovi grunth s půl lánem roli, dvěma koňmi a jiným k tomu podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 126 příslušenstvím za summu 140 R.
Závdanku témuž Štěpánovi Šáchovi od vejš psaného letha položil 16 R a ostatek od letha [15]92 dopláceti zůstává při Vánocích po 5 R – 124 R.
Ta summa všecka náleží témuž Štěpánovi Šáchovi.
Letha [15]92 a [15]93 položil Mikoláš Klambů Štěpánovi Šáchovému dvojích peněz purgkrechtních 10 R.
Rukojmě Jan Fiantů, Pavel Barinusů, Mikoláš Trubačů, Jan Vašíčků, Martin Macigal S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Štěpánovi Šáchovému 5 R.
Letha 1595 položil Mikoláš Klambů za grunth peněz purgkrechtních Štěpánovi Šáchovi 5 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Klambů za grunth Štěpánovi Šáchovi 5 R.
Leta [15]97 položil Mikoláš Klambů za grunt svůj Štěpánovi Šáchovýmu 5 R.
f 639b
Leta [15]98 položil za grunt svůj Mikuoláš Klambů Štěpánovi Šáchovému 5 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Klambů za grunt svůj Štěpánovi Šáchovému 5 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Klambů za grunt Štěpánovi Šáchovému 5 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Klambů za grunt Štěpánovi Šáchovému 5 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Klambů za g[runt] Štěpánovi Šáchovému 2 ½ R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Klambů za g[runt] Štěpánovi Šáchovému 5 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt s půl lánem roli a s achtelem vinohradu na Malovrbecku, ze 3 koňmi i ze vším osetím ozimým, zůstalý po neb[ožtíku Mikulášovi Klambovým, Dorotě, vdově téhož neb[ožtíka] Mikuláše Klamby, za summu 150 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Jež, Jan Jakšů, Martin Adamů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Šáchového předních peněz
66 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Klamby 83 R 15 gr.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Klambů na místě Doroty mateře své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Šáchového 4 R.
Dány do truhlice sirotčí, jsou nápad[níkům] Štěpána Šáchy vydány.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Pavel Klambů na místě Doroty mateře své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Šáchy 5 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Pavel Klambů na místě Doroty mateře své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Šáchového 5 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Klambů na místě Doroty mateře své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Šáchového 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Klambů na místě Doroty mateře své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Šáchy 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Klambů na místě Doroty mateře své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Šáchového 2 R.
f 640b
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka Pavel Klambík položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Šácha peněz ročních 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Pavel Klambík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Šácha peněz ročních 2 R.
Pusté