Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunt Mikoláše Jakšového

f 659a

Ten Mikoláš vejš psaný má grunth svůj s půl lánem roli od drahně let zaplacenej.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového nápadníci neb[ožtíka] Mikuláše Jakšového prodali grunt s půl lánem roli Mikulášovi Varadíkovi za summu 115 R. Závdanku dal 4 R, přijali jej nápadníci ut s[upr]a.
Ten Mikuláš Varadík umřel a na ten kup vstoupil Mikuláš Jana Kováře ze Lhotek, kterýž pojal manželku po témž Varadíkovi zůstalou a ty 4 R, kteréž Jan Varadík závdanku položil, sobě srazil. Zůstává mimo to ještě dopláceti 111 R, placením každého roku při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Tuřanský, Adam Majířů, Martin Majířů, Mikuláš Jež S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží Kateřině, manželce Jíry Mikuláše Jakšového syna, dluhu jeho i s vejminkou na smlúvách svadebních učiněnou a za obilí prodané 65 R 10 gr.
Nápadníkům po neb[ožtíku] Mikulášovi Jakšovém 45 R 20 gr, kdeříž jsou Jíra Šimků z Velikej, Martin Petříků z Vrbky.
Více mimo ten grunt vyhledalo se spravedlnosti po Mikulášovi Jakšových na vinohradě v Veselej hoře na Kněždubsku, který jest prodán Václavovi Filipových z Kněžduba za 36 R. Závdanku položil týž Filip a peněz ročních 5 R. Z nich vzali nápadníci Mikuláše Jakšového 3 R 10 gr a na Kateřinu do truhlice vloženo 1 R 20 gr.
NB. Jíra Šimků a Martin Petříků sami sobě z vinohradu ut s[upr]a přijímati mají, toliko na Kateřinu, manželku Mikuláše Jakšového, do truhlice přicházeti má.
f 659b
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Jana Kováře za grunt 4 R.
Z toho dáno nápad[níkům] Mikuláše Jakšového každému 1 R
10 gr a na Kateřinu, manželku Mikuláše Jakšového, do truhlice vloženo 1 R 10 gr.
Jakož náleželo Jírovi Šimkovýmu z Velké, nápadníku n[ebožtíka] Mikuláše Jakšového, na gruntě ut s[upr]a 21 R
15 gr, takové peníze prodal obci vrbecké za hotových 4 R. A tak on na tom gruntě nic nemá.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Jana Kováře za g[runt] 4 R.
Z toho dáno obci vrbecké skoupených od Jíry Šimkového 1 R 10 gr, Martinovi Petříkovi 1 R 10 gr a Kateřině, manželce Mikuláše Jakšového, do truhlice vloženo 1 R 10 gr.
Z vinohradu na Kněždubsku přijato samej Kateřině náležitých 1 R.
Z vinohradu Václava Filipovýho z Kněžduba přijato samej Kateřině náležitých peněz 20 gr.

Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Mikuláš Jana Kováře za g[runt] 3 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R, Martinovi Petříkovi 1 R a Kateřině, manželce Jíry Mikuláše Jakšového, do truhlice 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Mikuláš Jana Kováře 3 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R, Martinovi Petříkovi 1 R a Kateřině, manželce Jíry Mikuláše Jakšového, do truhlice 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Jana Kováře 3 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R, Martinovi Petříkovi 1 R a Kateřině, manželce Jíry Mikuláše Jakšového, do truhlice 1 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Horňák za g[runt] svůj 4 R.
Z toho dáno obci 1 R 10 gr, Partinovi Petříkovi 1 R 10 gr a Kateřině, manželce Jíry Mikuláše Jakšovýho, do truhlice 1 R 10 gr.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového Mikuláš Horňák prodal grunt svůj s půl lánem roli a jiným vším k němu od starodávna příslušenstvím Jírovi Máčalovi za summu 115 R. Závdanku mu dal Jíra Máčalků 9 R, ostatek platiti má po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Výralec, Tomáš Kúřilových, Jíra Medový, Jan Tuřan SRSN.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Máčalků za grunt 3 R.
Z toho dáno obci 1 R, Martinovi Petříkovi 1 R a Kateřině, manželce Jíry Mikuláše Jakšového 1 R.
f 660a
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jíra Máčalků odešel preč, fojt a starší prodali ten grunt svrchu psaný Vaškovi Krkoškovi za tu summu, což na něm zůstává dopláceti, bez závdanku, platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Lukáš Kovář a Jakub Zálešák S.R.S.N.
Leta svrchu psaného Vašek Krkoška položil za ten grunt 2 R.
Z těch vzato na obec vrbeckou 20 gr, Martinovi Petříkovi
20 gr a Kateřině, manželce Jíry Mikuláše Jakšového 20 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně ten Vašek Krkoška ušel preč a fojt s staršími s dovolením pana ouředníka prodali ten grunt i s jatkou k němu přináležející.

Pusté

Jedna čtvrt:
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali půl gruntu ze čtvrtí roli Tomášovi Mlejnkovému za summu 8 zlm, placení komu náležeti bude po vyjití tří let po
1 zlm. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě ta placení gruntu, povinnosti JHM a jinších Jan Křivoklát a Jura Tuřanský slíbili R.S.A N.

Pustý

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký půl lánu roli, která toliko s povolení vrchnosti za čtvrt se prodává, po Vaškovi Krkoškovi Jurovi Plachýmu za summu 20 zlm, platiti má komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Živnost a Severin Labuďa S.R.S.a N.R.

Letha 1661 za fojta Jíry Hránka po zběhlým Jírovi Plachým ujal ten grunt ut supra s jednou čtvrtí roli Jan Havelka za summu 20 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zlm. Od[evzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě Jan Hošek a Štěpán Kunkovský SRSaNR.