Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunt Tomáše Jančového

f 669a

Letha 1586 v sobotu po neděli Reminiscere Martin Ratajů prodal podsedek svůj Tomášovi Jančovu podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 85 se dvěma roubanicemi a jiným k tomu příslušenstvím za 48 R.
Na kderejž jest do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních i s tím, což od Martina Rataje skoupil, 34 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má po 3 R –
14 R.
Ta summa náleží Zuzanně a Tobiášovi, nápadníkům nebož[tíka] Jana Vzáctného.
Rukojmě Jan Kovářů, Jan Barinusů, Mach Koplů S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Tomáš za grunth svůj peněz purgkrechtních Zuzaně a Tobiášovi 3 R.

Letha [15]95 Tomáš Jančových prodal grunth svůj Janovi Kejchavkovi s tím se vším příslušenstvím, jak nahoře o tom položeno, za summu 45 R. Závdanku polož[il] Jan Kejchavka 4 R, z toho nechal Tomáš Jančových 1 R a Zuzaně a Tobiášovi n[ebožtíka] Jana Vzáctného oběma spolu dáno 3 R, ostatek dopláceti má od letha [15]96 při Vánocích takto: letha [15]96 3 R, letha [15]97 3 R a letha [15]98 3 R a od letha [15]99 pořadně po 2 R.
f 669b
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Mikoláš Němců, Mikoláš Vachů S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jan Kejchavka za grunt peněz Zuzaně a Tobiášovi Vzáctného 3 R.
Letha [15]97 položil Jan Kejchavka za grunth Zuzaně a Tobiášovi Vzáctnejch 3 R.
Letha [15]98 položil Jan Kejchavka za grunth svůj Zuozaně a Tobiášovi Váctnejch ostatních 2 R,.
A tak má grunt svůj zaplacenej.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Kejchavka za grunt svůj Tomášovi Jančových 2 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa Jan Kejchavka prodal grunt svůj Tomášovi Jančových za summu 40 R. Závdanku jemu dal 9 R a což na něm ještě Jan Kejchavka zaplaceného měl, totiž
5 R, ty jest Tomášovi pustil. A též což tomu Tomášovi náleželo předních peněz 26 R, také je sobě porazil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnosti panské Filip Jančů, Jíra Trubačů S.R.S.N.
A tak má grunt zouplna zaplacený.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Tomáš Jančů prodal grunt svůj se vším příslušenstvím, což k němu bylo, Jírovi Tuřanskému za summu 43 R. Závdanku dal Jura Tomášovi 3 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Ondra Tuřanský a Tomáš Zachů SRSN. Stalo se za fojta a leta svrchu psaného.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jura Tuřanský položil za grunt Tomášovi Jančovi peněz 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jura Tuřanský položil za grunt Tomášovi Jančovi 2 R.

Letha 1618 za fojta Jana Markového Jíra Tuřanský prodal ten podsedek Martinovi Hejdovi za 36 R bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Mlejnků a Mikuláš Davča SRSaN.
Téhož leta Martin Hejda položil za grunt Tomášovi Jančovi
2 R.
Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali ten požár Jírovi Škodovi bez závdanku za 12 R, platiti jej má každoročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jan Peterka a Lukáš Fijala S.R.S.a N.

Letha 1637 za fojta Martina Horčice ten svrchu psaný grunt ujal Jan Mičů v tej summě, jakž jej sám jměl, za summu 12 R, placení komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské, obecní a placení gruntu Jan Tvrdoň a Jan Liška SRSAN.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starších jeho jest ten grunt prodán Janovi Škrobenému za summu 12 R bez závdanku, placením každoročně po 1 R. Od[evzdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecné Šimek Paloučků a Jan Pekař SRSaN.

Pusté