Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Macka Jarošového

f 679a

Ten Macek vejš psaný má podsedek svůj od dávných leth zaplacenej.

Letha [15]96 Macek Jarošových ten jest sobě měl podsedek zaplacenej a jej prodal Janovi Vachovému za summu 40 R. Závdanku položil Jan Vachů Mackovi Jarošových 3 R a platiti jej má od letha [15]97 pořadně témuž Mackovi po 2 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Macek Jarošů, Mikoláš Červený S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jan Vachových za grunt svůj 2 R.
Ty přijala obec vrbecská na skoupené peníze. A tak ostatek těch peněz všeckej přináleží obci vrbecské, neb sou ty peníze skoupili od Macka Jarošových.
Leta 1598 položil Jan Vachových za grunt svůj obci vrbecké na koupené peníze 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Vachových za grunt svůj obci vrbecké 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Vachových obci vrbecké 2 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Vachových obci vrbecké za grunt 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby položil Jan Vachových za g[runt] obci vrbecké 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Vachových za g[runt] obci vrbecké 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jan Vachových za grunt obci vrbecké 2 R.
f 679b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Vachových prodal podsedek z jednou rúbanicí Jírovi Konečnému za summu 24 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1609 po
2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Peprný a Petr Slabý SRSAN.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Konečný za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Jíra Konečný za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jíra Konečný za g[runt] obci vrbecké 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Konečný za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Konečný za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Konečný za g[runt] obci vrbecké peněz 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jíra Konečný položil za grunt svůj na obec vrbeckou peněz ročních 2 R.

Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jíra Konečný položil za grunt obci vrbecké 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jíra Konečný položil za grunt obci vrbecké 2 R.

Letha ut s[upr]a Jíra Konečný prodal ten grunt Janovi Záhorovskému za summu 20 R bez závdanku, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Šáchů a Jíra Ďatlů SRSAN.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jan Záhorovský položil za grunt obci vrbecké 2 R.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali ten požár ut s[upr]a Petrovi Hoškovému za summu 12 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Tomáš Králů a Jíra Tuřanský SRSN.