Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Grunt Jana Ševcového

f 689a

Letha 1589 v středu den památky Obětování Pána Krista Mikoláš Horčicových prodal podsedek svůj z roubanicí a loučkou i jiným k tomu příslušenstvím za 46 R.
Na kterejž j[es]t letha vejš psaného závdanku položil obci vrbeckej na skoupe[né] peníze 5 R a ostatek od letha [15]90 dopláceti zůstává 41 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item obci vrbecké 8 R 7 gr.
Item sirotkům nebož[tíka] Matěje Bartoškového též náleží
32 R 23 gr.
Letha [15]90
Letha [15]91 Za ty 4 letha měl po 3 R 12 R vyplniti,
Letha [15]92 i nepoložil než 6 R a zadržel 6 R.
Letha [15]93
Letha [15]94
A ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 3 R až do vyplnění vejš psané summy.
Letha [15]94 položil Jan Švec zadržalých a ročních peněz
9 R.
Z toho dáno obci vrbecké ostatních peněz 2 R 7 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoškového do truhlice vloženo 6 R 23 gr.
f 689b
Letha 1594 v pátek po Hromnicích prodán grunt napřed psaný o[d] téhož Jana Ševce Václavovi Královi za summu 50 R. Závdanku tenž Jan Král položil Janovi Ševci 6 R a ostatek doplati[ti] má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 3 R – 44 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item sirotkům Matěje Bartoškovýho předních peněz 26 R.
A Janovi Ševci též náleží na posledních penězích 18 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Mikoláš Červenejch, Martin Fifíků, Tomáš Jančů SRN.
Jakož jest Janovi Ševci na tom gruntě náleželo 18 R, ty jest obci vrbecké za 4 R 6 gr prodal. A tak tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]95 položil Václav Král za grunth svůj peněz purgkrechtních [na] s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoš[kového] 3 R.
Letha [15]96 položil Václav Králů za grunth peněz purgkrechtních [na] s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoš[kového] 3 R.

Leta [15]97 Václav Král prodal Janovi Ondry Masařovýho podsedek s roubanicí a loukou za summu 50 R. Závdanku položil Václavovi Královi Jan Masařových 5 R a ostatek platiti má od leta [15]97 po 3 R.

Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Vašek Králů, Jan Varisů, Matěj Masařů S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jan Ondry Masařových ročních peněz 3 R na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoškového.
Leta [15]98 položil Jan Ondry Masařových za grunt 3 R na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoškového.
f 690a
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Ondry Masařových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoškového 3 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Ondry Masařových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoškového 3 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Ondry Masařových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoškového 2 R.

Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Ondry Masařových prodal podsedek s roubanicí Matějovi Kubaňovýmu za summu 50 R. Závdanku jemu dal 11 R, ostatek platiti má od letha 1602 po
3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Václav Králů, Martin Králů, Jan Šáchových
S.R.S.A N.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Matěj Kubaňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoškového 1 R
15 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Matěj Kubaňů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartoškového 3 R.

Letha 1607 Macek Kubaňů prodal podsedek svůj Martinovi Kosmánkovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Machálků, Martin Červenka, Václav Bartošků S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kosmánek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartošového 3 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kosmánek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartošového 3 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Martin Kosmánek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Bartošového 1 R 15 gr.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka Martin Kosmánek prodal týž podsedek Janovi Záhorovskýmu za summu 50 R a pustil jemu, což na tom gruntě zaplaceného měl 15 R 15 gr, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Peprný, Mikuláš Rožnovský, Filip Barinusů S.R.S.a N.

Na tom gruntě náleží:
Obci vrbecké předních peněz 12 R.
Václavo[vi] Královi 7 R.
Jakubovi Ondry Masařových 8 R.
Matějovi Kubaňovýmu 7 R 15 gr.
f 690b
Letha a za fojta ut s[upr]a pložil Jan Záhorovský za g[runt] obci vrbecké 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jan Záhorovský za g[runt] obci vrbecké 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Záhorovský za grunt obci vrbecké 2 R.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového Jan Záhorovský prodal grunt svůj se vším k němu příslušenstvím Martinovi Fifíkovi za tu summu, což Janovi dopláceti zůstává, totiž 28 R 15 gr, a což týž Jan Záhorovský zaplaceného měl, to jest všecko Martinovi Fifíkovi pustil. A tak tu nic více nemá, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Šimek Záleský, Pavel Tomků SRSAN.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Martin Fifík za g[runt] obci 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Martin Fifík položil za grunt peněz ročních na obec vrbeckou 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Fifík položil za grunt obci vrbecské peněz ročních 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového po smrti Martina Fifíka Běta, vdova po něm zůstalá, vzala sobě Jíru Markového za manžela, kterýž položil obci vrbecké peněz ročních 2 R.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali ten požár ut s[upr]a Adamovi Zimákovi za summu 12 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení g[runtu] a povinnosti panské i obecní Mikuláš Mlejnek a Jíra Škoda SRSAN.